Biram Zdravlje logo

Tyrosur Gel za brže zarastanje rana

Potražite u apotekama

Tyrosur® gel koristi se za lečenje manjih, površinskih, umereno vlažnih rana (povreda) na koži. Može se primenjivati i na kosmatim delovima tela.

Kome je namenjen Tyrosur® gel za rane?

Tyrosur® gel za rane prijatno hladi ranu i dobro se podnosi. Čak i najosetljiviji će reći kako ih ništa ne peče, naprotiv – prijatno hladi i vrlo je prijatan za kožu. Bezbojan je i nemastan. Sprečava infekciju i ubrzava zarastanje rane.

 

Tyrosur® gel - osigurava uslove vlažnog zarastanja rane. U vlažnoj sredini smanjuje se bol, poboljšava estetski ishod zarastanja i smanjuje rizik od infekcije rane.

Tyrosur® gel je dostupan u pakovanjima od 5g i 15g i koristi se za:

 • lečenje manjih otvorenih rana i blažih opekotina
 • lečenje posekotina, oderotina, ubodnih rana
 • tretman oštećene kože nakon kozmetičkih zahvata (depilacija, brijanje, urasle dlake, upaljene zanoktice...)
 • lečenje raščešanih rana nakon uboda insekta

 

Lek je namenjen za odrasle osobe  i decu uzrasta od 1 godine i stariju.

 

 

 

 

Uputstvo za upotrebu proizvoda

UPUTSTVO ZA LEK

Tyrosur® Gel, 0,1%, gel 
Tirotricin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas. Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar, ili farmaceut ili medicinska sestra. Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu. Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, ili farmaceutu ili medicinskoj sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4. Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Tyrosur Gel i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Tyrosur Gel
 3. Kako se primenjuje lek Tyrosur Gel
 4. Moguća neželjena dejstva 
 5. Kako čuvati lek Tyrosur Gel
 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Tyrosur Gel i čemu je namenjen

Tyrosur Gel je lokalni antibiotik. Tyrosur Gel se koristi za lečenje malih površinskih i umereno vlažnih rana kao što su razderotine, ogrebotine i oderotine, sa prisutnom superinfekcijom izazvanom bakterijskim uzročnicima osetljivim na tirotricin.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Tyrosur Gel 

Lek Tyrosur Gel ne smete primenjivati:

 • ako ste preosetljivi (alergični) na tirotricin ili bilo koji sastojak leka
 • na nosnoj sluznici

Upozorenja i mere opreza

Poseban oprez je potreban prilikom nanošenja leka na predeo u blizini očiju. Lek ne sme doći u dodir sa očima. Ukoliko lek dođe u dodir sa očima može izazvati osećaj pečenja.

Drugi lekovi i Tyrosur Gel

Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Uticaj drugih lekova na dejstvo leka Tyrosur Gel nije poznat. Nije poznato da Tyrosur Gel utiče na dejstvo bilo kog drugog leka.

Primena leka Tyrosur Gel sa hranom i pićima 

Nije primenljivo.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Trudnoća

Ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću, posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate ovaj lek. Nema podataka o sigurnosti korišćenja leka Tyrosur® Gel tokom trudnoće. Potencijalni rizik za ljude je nepoznat usled nedostatka studija na životinjama. Zbog toga se ne preporučuje upotreba leka Tyrosur® Gel tokom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato da li se tirotricin ili cetilpiridinijum-hlorid izlučuju u majčino mleko. Zbog toga se ne preporučuje upotreba leka Tyrosur® Gel u periodu dojenja.

Posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate bilo koji lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nisu potrebne posebne mere opreza prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Tyrosur Gel sadrži propilenglikol

Tyrosur Gel sadrži propilenglikol koji može izazvati iritaciju kože.

3. Kako se primenjuje lek Tyrosur Gel za brže zarastanje rana

Lek uzimajte uvek tačno onako kako Vam je objasnio lekar. Ukoliko niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Za spoljašnju primenu na kožu kod odraslih i dece uzrasta od 1 godine i starije.
Ukoliko Vaš lekar nije drugačije propisao, uobičajena je sledeća doza za odrasle i decu:  Tyrosur Gel se nanosi 2-3 puta dnevno u dovoljnoj količini da potpuno prekrije ozleđene delove kože. Kod manjih rana ili zapaljenja kože na otkrivenim delovima tela, upotreba zavoja nije neophodna.  U slučaju vlažnih rana, preporučuje se upotreba zaštitnog zavoja, kojeg treba menjati nakon 1-2 dana ili prema uputstvu lekara. Trajanje lečenja zavisi od kliničkih manifestacija. U slučaju da ne dođe do poboljšanja nakon 7 dana, morate se obratiti lekaru.   Ako mislite da je dejstvo leka prejako ili preslabo, odmah se obratite lekaru.

Ako ste primenili više leka Tyrosur Gel nego što treba

Ne očekuju se nikakve posledice. Nastavite sa lečenjem kao što je gore opisano. Ako su, uprkos tome, prisutni neuobičajeni simptomi, obratite se svom lekaru.

Ako ste zaboravili da primenite lek Tyrosur Gel

Nastavite sa lečenjem kao što je gore opisano.

Ako naglo prestanete da primenjujete lek Tyrosur Gel

Ukoliko prekinete lečenje lekom Tyrosur Gel, nećete postići željeno dejstvo.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao: 

 • Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Veoma retko: reakcije preosetljivosti kao što je osećaj pečenja kože.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara  ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Tyrosur Gel za rane

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece. Lek čuvati na temperaturi do 25°C.
Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine
Nemojte koristiti lek Tyrosur Gel posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju i na tubi.
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.
Nakon prvog otvaranja lek se može upotrebljavati najduže 3 meseca. Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Tyrosur Gel

Aktivna supstanca je tirotricin.  1 g gela sadrži 1 mg tirotricina (0,1%).
Ostali sastojci su: cetilpiridinijum-hlorid, propilenglikol, etanol (96%), karbomer, trometamol, prečišćena voda.

Kako izgleda lek Tyrosur Gel i sadržaj pakovanja

Bezbojan, opalescentni, viskozni gel za spoljašnju primenu.
Unutrašnje pakovanje je cilindična aluminijumska tuba sa kratkim ili dugim nastavkom za aplikaciju i sa belim polietilenskim zatvaračem.
Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna tuba sa 5g gela.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:
Salveo d.o.o., Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd

Proizvođač:
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Nemačka
Ovo uputstvo je poslednji put odobreno: Jun 2017.

Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
515-01-6197-11-001 od 14.10.2013.

Pitanja i odgovori

Imam ranu od opekotine. Da li mogu nakon skidanja zavoja da koristim Tyrosur gel?

Tyrosur gel se koristi odmah kada rana nastane, tako da predlažemo da ga ponesete u previjalište prilikom sledećeg previjanja, ili ako sami previjate opekotinu, stavite Tyrosur gel na ranu i preko toga gazu i po potrebi zavoj.

Kada prođe 10ak dana od nastanka opekotine možete da krenete sa korišćenjem Contractubex gela, koji će sprečiti nastanak ožiljka. 

Kako se podnosi Tyrosur, postoje li neka neželjena dejstva?

Tyrosur se jako dobro podnosi. Pošto je u pitanju lokalni antibiotik, deluje na mestu primene i ne ulazi u sistem. Aktivnu supstancu tirotricin telo ne resorbuje. Veoma retko može doći do reakcija preosetljivosti, tj. peckanja na koži.

Da li se Tyrosur izdaje na recept?

Za Tyrosur nije potreban recept, možete ga kupiti u Vama najbližoj apoteci.

expand_circle_right Pogledajte sva pitanja

Pitajte nas

Ukoliko imate pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na Vaš upit.

expand_circle_right Postavite pitanje

Uputstvo za upotrebu proizvoda

UPUTSTVO ZA LEK

Tyrosur® Gel, 0,1%, gel 
Tirotricin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas. Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar, ili farmaceut ili medicinska sestra. Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu. Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, ili farmaceutu ili medicinskoj sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4. Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Tyrosur Gel i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Tyrosur Gel
 3. Kako se primenjuje lek Tyrosur Gel
 4. Moguća neželjena dejstva 
 5. Kako čuvati lek Tyrosur Gel
 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Tyrosur Gel i čemu je namenjen

Tyrosur Gel je lokalni antibiotik. Tyrosur Gel se koristi za lečenje malih površinskih i umereno vlažnih rana kao što su razderotine, ogrebotine i oderotine, sa prisutnom superinfekcijom izazvanom bakterijskim uzročnicima osetljivim na tirotricin.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Tyrosur Gel 

Lek Tyrosur Gel ne smete primenjivati:

 • ako ste preosetljivi (alergični) na tirotricin ili bilo koji sastojak leka
 • na nosnoj sluznici

Upozorenja i mere opreza

Poseban oprez je potreban prilikom nanošenja leka na predeo u blizini očiju. Lek ne sme doći u dodir sa očima. Ukoliko lek dođe u dodir sa očima može izazvati osećaj pečenja.

Drugi lekovi i Tyrosur Gel

Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Uticaj drugih lekova na dejstvo leka Tyrosur Gel nije poznat. Nije poznato da Tyrosur Gel utiče na dejstvo bilo kog drugog leka.

Primena leka Tyrosur Gel sa hranom i pićima 

Nije primenljivo.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Trudnoća

Ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću, posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate ovaj lek. Nema podataka o sigurnosti korišćenja leka Tyrosur® Gel tokom trudnoće. Potencijalni rizik za ljude je nepoznat usled nedostatka studija na životinjama. Zbog toga se ne preporučuje upotreba leka Tyrosur® Gel tokom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato da li se tirotricin ili cetilpiridinijum-hlorid izlučuju u majčino mleko. Zbog toga se ne preporučuje upotreba leka Tyrosur® Gel u periodu dojenja.

Posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate bilo koji lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nisu potrebne posebne mere opreza prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Tyrosur Gel sadrži propilenglikol

Tyrosur Gel sadrži propilenglikol koji može izazvati iritaciju kože.

3. Kako se primenjuje lek Tyrosur Gel za brže zarastanje rana

Lek uzimajte uvek tačno onako kako Vam je objasnio lekar. Ukoliko niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Za spoljašnju primenu na kožu kod odraslih i dece uzrasta od 1 godine i starije.
Ukoliko Vaš lekar nije drugačije propisao, uobičajena je sledeća doza za odrasle i decu:  Tyrosur Gel se nanosi 2-3 puta dnevno u dovoljnoj količini da potpuno prekrije ozleđene delove kože. Kod manjih rana ili zapaljenja kože na otkrivenim delovima tela, upotreba zavoja nije neophodna.  U slučaju vlažnih rana, preporučuje se upotreba zaštitnog zavoja, kojeg treba menjati nakon 1-2 dana ili prema uputstvu lekara. Trajanje lečenja zavisi od kliničkih manifestacija. U slučaju da ne dođe do poboljšanja nakon 7 dana, morate se obratiti lekaru.   Ako mislite da je dejstvo leka prejako ili preslabo, odmah se obratite lekaru.

Ako ste primenili više leka Tyrosur Gel nego što treba

Ne očekuju se nikakve posledice. Nastavite sa lečenjem kao što je gore opisano. Ako su, uprkos tome, prisutni neuobičajeni simptomi, obratite se svom lekaru.

Ako ste zaboravili da primenite lek Tyrosur Gel

Nastavite sa lečenjem kao što je gore opisano.

Ako naglo prestanete da primenjujete lek Tyrosur Gel

Ukoliko prekinete lečenje lekom Tyrosur Gel, nećete postići željeno dejstvo.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao: 

 • Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Veoma retko: reakcije preosetljivosti kao što je osećaj pečenja kože.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara  ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Tyrosur Gel za rane

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece. Lek čuvati na temperaturi do 25°C.
Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine
Nemojte koristiti lek Tyrosur Gel posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju i na tubi.
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.
Nakon prvog otvaranja lek se može upotrebljavati najduže 3 meseca. Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Tyrosur Gel

Aktivna supstanca je tirotricin.  1 g gela sadrži 1 mg tirotricina (0,1%).
Ostali sastojci su: cetilpiridinijum-hlorid, propilenglikol, etanol (96%), karbomer, trometamol, prečišćena voda.

Kako izgleda lek Tyrosur Gel i sadržaj pakovanja

Bezbojan, opalescentni, viskozni gel za spoljašnju primenu.
Unutrašnje pakovanje je cilindična aluminijumska tuba sa kratkim ili dugim nastavkom za aplikaciju i sa belim polietilenskim zatvaračem.
Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna tuba sa 5g gela.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:
Salveo d.o.o., Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd

Proizvođač:
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Nemačka
Ovo uputstvo je poslednji put odobreno: Jun 2017.

Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
515-01-6197-11-001 od 14.10.2013.

Pre upotrebe detaljno pročitati upustvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Nastavite dalje Prikaži moju korpu