Biram Zdravlje logo

Opšti Uslovi Poslovanja

OPŠTI USLOVI INTERNET PRODAJE PROIZVODA

OPŠTE ODREDBE

Ovim Opštim uslovima prodaje utvrđuju se opšti uslovi prodaje proizvoda putem internet stranice www.biramzdravlje.com (u daljem tekstu Opšti uslovi).

Opšti uslovi sačinjeni su na srpskom jeziku i stupaju na snagu 20.12.2021.

Prodaju proizvoda putem ove internet stranice www.biramzdravlje.com (u daljem tekstu: Internet stranica) vrši privredno društvo DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE SALVEO DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem na adresi Bulevar Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd – Beograd, Republika Srbija, matični broj: 20688718, PIB: 106829458, (u daljem tekstu: „Društvo”). Adresa elektronske pošte Društva je webshop@biramzdravlje.rs . Broj telefona Društva je 011/715 9890.

Društvo zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja i bilo čije saglasnosti vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova poslovanja u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i svojim poslovnim potrebama. Svaka izmena ovih Opštih uslova poslovanja je obavezujuća od dana objavljivanja na Internet stranici, s tim da to neće imati uticaja na narudžine, odnosno ugovore zaključene pre stupanja na snagu i objave izmena ovih Opštih uslova.

Ukoliko bilo koja od odredaba ovih Opštih uslova i/ili Ugovora bude proglašena ništavom, punovažnom odlukom nadležnog organa, njihove ostale odredbe ostaju na snazi i primenjuju se.

NARUDŽBENICA I ZAKLJUČENJE POJEDINAČNIH UGOVORA O KUPOPRODAJI PROIZVODA

Kupac slanjem elektronske narudžbenice putem elektronske forme za naručivanje proizvoda na Internet stranici (narudžbenica) prihvata ponudu Društva za prodaju proizvoda, čime se smatra da je zaključen ugovor o kupoprodaji proizvoda između Društva i Kupca (u daljem tekstu: Ugovor), kao i da se Kupac istovremeno time saglasio sa odredbama ovih Opštih uslova. Neposredno po prijemu Kupčeve narudžbenice, Društvo će Kupcu potvrditi narudžbinu, putem imejla, na adresu elektronske pošte navedene u narudžbenici i uz tu potvrdu, Društvo će dostaviti Kupcu i ispravu o zaključenom ugovoru, važeće Opšte uslove i obrazac za odustanak od Ugovora.

Ovi Opšti uslovi čine sastavni deo Ugovora zaključenog između Društva i Kupca i primenjuju se na isti. Ugovor može biti zaključen isključivo na srpskom jeziku.

Po osnovu Ugovora zaključenog u skladu sa ovim Opštim uslovima, Društvo se obavezuje da prenese na Kupca pravo svojine na proizvodima koji su predmet kupoprodaje, dok se Kupac obavezuje da na ugovoren način plati ugovorenu cenu za proizvode Društvu i da te proizvode preuzme, na način predviđen ovim Opštim uslovima.

Moguće je da će u određenim, izuzetnim okolnostima biti slučajeva da Društvo na zalihama nema više naručenih proizvoda (artikala) ili da Društvo iz bilo kog drugog opravdanog razloga nije u mogućnosti da realizuje prodaju, i u tom slučaju, po prijemu Kupčeve narudžbenice, umesto potvrde narudžbine, Društvo je dužno da u najkraćem roku, bez odlaganja, obavesti Kupca imejlom poslatim na adresu elektronske pošte navedenoj u narudžbenici, da narudžbinu nije moguće realizovati. U tom slučaju, nakon slanja prethodno navedenog obaveštenja, obe ugovorne strane će imati pravo da jednostrano raskinu Ugovor jednostavnom izjavom poslatom putem imejla, bez ikakvih daljih obaveza jedna prema drugoj, s tim da ukoliko je Društvo prethodno primilo uplatu cene od strane Kupca, Društvo će biti dužno da izvrši povraćaj te uplate u najkraćem roku, a svakako ne dužem od 5 radnih dana.

ISPORUKA PROIZVODA

Isporuka proizvoda kupljenih putem Internet stranice vrši se putem kurirske službe i to isključivo na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Rok isporuke proizvoda je 5 radnih dana od potvrde nardžbine, odnosno zaključenja Ugovora.

Kurirska služba koja vrši isporuku na teritoriji Srbije je Javno Preduzeće “Pošta Srbije”, Takovska broj 2, Beograd, matični broj: 07461429 (PostExpress) (u daljem tekstu: Kurirska služba).

Kurirska služba dostavlja pošiljku na adresu koju je Kupac naznačio u svojoj narudžbenici i to u periodu od 8 – 17 časova svakog radnog dana.

Kurirska služba isporučuje proizvode na adresu Kupca koju je Kupac naveo u narudžbenici. Svi proizvodi biće spakovani u zaštitnu ambalažu kurirske službe, kako bi bili isporučeni neoštećeni.

Troškove isporuke snosi Kupac i oni iznose 395 dinara. Za sve narudžbine u iznosu preko 5000 dinara, isporuka je besplatna.

Ukoliko iz bilo kog razloga Društvo nije u mogućnosti da proizvode isporuči u predviđenom roku, Društvo je u obavezi da Kupca obavesti o kašnjenju. <

U smislu ovih Opštih uslova, „isporuka” se smatra izvršenom čim Kupac preuzme robu, a što će biti potvrđeno potvrdom o uručenju kurirske službe.

Ukoliko nije moguće isporučiti porudžbinu Kupcu (neuspelo uručenje), porudžbina će biti vraćena Društvu. Društvo će Kupca imejlom obavestiti o tome gde se njegovi proizvodi nalaze i vremenu u kom ih Kupac može preuzeti.

Ukoliko Kupac od Društva zahteva da mu se proizvodi ponovo dostave, ponovljeno slanje će biti izvršeno na isti način kao i prvobitno, i to o trošku Kupca. Međutim, ukoliko ni nakon 30 dana od dana kada je Kupac obavešten u skladu sa prethodnim stavom Kupac ne zahteva od Društva ponovno slanje, niti preuzme proizvode, smatraže se da je isporuka uredno izvršena i Društvo neće biti u obavezi da isporuči proizvode, niti će biti u obavezi da Kupcu izvrši bilo kakav povraćaj/refundaciju isplaćene cene proizvoda, odnosno troškova dostave istih.

CENA I PLAĆANJE

Cena proizvoda je ona cena koja je navedena na Internet stranici Društva. Za sve porudžbine uzimaju se kao važeće cene u trenutku slanja narudžbenice od strane Kupca.

Sve cene koje su iskazane na Internet stranici izražene su u dinarima i sa uračunatim PDV-om.

Društvo zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku, s tim da takva promena nema uticaja na narudžbenice koje su već poslate, odnosno na već zaključene Ugovore.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na Internet stranici.

Plaćanje cene proizvoda Kupac može da izvrši na sledeće načine:

 • Pouzećem:

  Plaćanje se vrši u gotovini kurirskoj službi prilikom preuzimanja paketa sa naručenim proizvodima.

 • Platnim karticama:

  Kupac može izvršiti plaćanje prilikom poručivanja proizvoda na samoj Internet stranici i to MasterCard, Maestro, Visa i Dina platnim karticama.

  Prilikom naručivanja, Kupac će biti privremeno preusmeren na UPC provajdera usluge plaćanja karticama. Plaćanje se obavlja na bezbedan i sertifikovan način. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje Raiffeisen banka. Kompletni proces naplate obavlja se na sistemu za plaćanje Raiffeisen banke.

  Razmena podataka o platnoj kartici i u vezi sa platnom karticom vrši se između Kupca i Raiffeisen banke, i to tako da Društvo nema uvid u iste.

 • Uplatom na bankovni račun Društva:

  Iznos cene za poručene proizvode, kao i troškove dostave moguće je platiti direktnom uplatom na račun Društva, (265-1110310007172-17, Raiffeisen bank a.d. Beograd). Rok za isporuku proizvoda počinje da teče narednog radnog dana po evidentiranju prijema uplate od strane Društva. Ukoliko uplata ne bude evidentirana od strane Društva u roku od 5 radnih dana od dana zaključenja Ugovora, smatraće se da je Ugovor raskinut i Društvo neće biti u obavezi da isporuči naručene proizvode Kupcu.

ODUSTANAK OD UGOVORA

Kupac može odustati od Ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod isporučen. Prilikom odustanka Kupac nije u obavezi da navede razloge zbog kojih odustaje.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način.

Obrazac izjave o odustanku od ugovora dostavljen je Kupcu pri zaključenju Ugovoru, a može se naći i na Internet stranici, na linku OVDE 

Kupac je dužan da popunjen i potpisan obrazac izjave o odustanku od ugovora dostavi Društvu na imejl adresu webshop@biramzdravlje.com ili ga dostavi poštom na adresu sedišta Društva sa naznakom “Odustanak od ugovora”.

Ukoliko Kupac pošalje obrazac za odustanak elektronskim putem (imejlom), Društvo će pisanim putem potvrditi prijem istog.

Samo uredno popunjeni obrasci za odustanak, koji sadrže sve podatke će biti obrađeni, a oni obrasci za odustanak koji ne sadrže sve podatke, smatraće se da nisu ni predati od strane Kupca. Potvrda prijema obrasca za odustanak u skladu sa prethodnim stavom je tehničke prirode i ne predstavlja potvrdu sadržine obrasca.

U slučaju da Kupac koristi svoje pravo na odustanak od Ugovora, dužan je da proizvod vrati Društvu o svom trošku, i to najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je dostavio Društvu obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je Kupac dostavio Društvu obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Društvo je dužno da u roku od 14 dana od dana kada je primilo uredno popunjeni obrazac za odustanak izvrši povraćaj novca koji je primio od Kupac na ime kupoprodaje proizvoda po ugovoru od kog Kupac odustaje. Međutim, Društvo zadržava pravo da odloži povraćaj novca sve dok ne dobije proizvode koji su bili predmet kupoprodaje po ugovoru od kog je Kupac odustao ili dok ne dobije valjan dokaz od Kupca da je proizvod poslat Društvu.

Povraćaj sredstava biće izvršen korišćenjem istih sredstava plaćanja koja je Kupac koristio u prvobitnoj transakciji. Kupac ne može ni u kom slučaju zahtevati povraćaj novca u gotovini.

Ukoliko je Kupac već platio robu karticom, a u međuvremenu odustao, povraćaj novca će se izvršiti umanjen za proviziju banke, koju je banka naplatila za navedenu transakciju.

Proizvodi koji se vraćaju usled odustanka od Ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja proizvodima na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost proizvoda.

Kupcu koji je odustao od Ugovora u skladu sa ovim Opštim uslovima, povraćaj novca vrši se tek nakon utvrđivanja ispravnosti proizvoda, o čemu će Društvo obavestiti Kupca.

Kupac, u skladu sa Zakonom, nema pravo da odustane od Ugovora o kupoprodaji ukoliko se radi o proizvodima koji su podložni pogoršanju kvaliteta ili imaju kratak rok trajanja, odnosno koji se ne mogu vratiti zbog zaštite zdravlja, higijenskih razloga ili zato što se radi o zapečaćenim proizvodima koji su otpečaćeni, ili zato što se radi o proizvodima koji se nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo mešaju sa drugom robom.

NESAOBRAZNOST PROIZVODA, PODNOŠENJE I REŠAVANJE REKLAMACIJA

Obaveza Društva je da isporuči Kupcu robu koja je saobrazna onoj koja je ugovorena zakljčenim Ugovorom. Društvo je odgovorno za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda.

U slučaju da isporučeni proizvod ne odgovora proizvodu koji je ugovoren, Kupac može da zahteva od Društva zamenu za isti saobrazan proizvod, na način propisan zakonom i ovim Opštim uslovima, i u tom slučaju je Društvo dužno da izvrši zamenu proizvoda u primerenom roku. Ukoliko zamena proizvoda nije moguća u primerenom roku, iz bilo kog razloga, Kupac može zahtevati od Društva raskid Ugovora i povraćaj novca, ili umanjenje cene. Međutim, Kupac ne može zahtevati raskid Ugovora ukoliko je nesaobraznost neznatna.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, uključujući troškove preuzimanja i isporuke proizvoda, snosi Društvo.

Kupac može da izjavi reklamaciju Društvu radi ostvarivanja svojih prava vezi sa:

 • nesaobraznošću proizvoda,
 • pogrešno obračunate cene,
 • drugih nedostataka.

Reklamaciju je potrebno dostaviti elektronskim putem, na adresu elektronske pošte Društva: webshop@biramzdravlje.rs ili pisanim putem na adresu sedišta Društva, sa naznakom “Reklamacija”, ili lično na adresi sedišta Društva, tokom radnog vremena Društva (radnim danima, od ponedeljka do petka, između 08:00h i 16:00h).

Pri podnošenju reklamacije, Kupac je potrebno da što detaljnije opiše sve razloge za reklamaciju i priloži račun ili drugi dokaz o kupovini proizvoda na koji se reklamacija odnosi.

U slučaju da se reklamacija odnosi na nesaobraznost proizvoda, radi utvrđivanja/procene nesaobraznosti, potrebno je da Kupac uz zahtev za nesaobraznost dostavi Društvu i sam proizvod na koji se reklamacija odnosi. Dostavljanje se vrši putem Kurirske službe, o trošku Društva. Ukoliko Društvo usvoji reklamaciju, troškove dostave putem kurirske službe konačno će snositi Društvo, a ukoliko Društvo ne usvoji reklamaciju, Društvo zadržava pravo da troškove dostave naplati od Kupca.

Društvo je dužno da u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju.

Kupac ima pravo da se izjasni na odgovor Društva najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odluke prodavca. Ukoliko se Kupac u navedenom roku od tri dana ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom Društva.

Ukoliko usvoji navode iz reklamacije, Društvo je dužno da u roku ne dužem od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, reši reklamaciju tako što će zameniti proizvod, odnosno vratiti novac Kupcu. Međutim, ovaj rok za rešavanje reklamacije se prekida momentom dostavljanja odluke Društva donate po reklamaciji Kupcu i počinje da teče iznova kada Društvo primi izjašnjenje Kupca na tu Odluku.

Društvo je dužno da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobilo prethodnu saglasnost Kupca.

Ukoliko Društvo iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u propisanom roku, dužno je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Odgovornost Društva u vezi s bilo kojim proizvodom kupljenim preko Internet stranice ograničena je isključivo na iznos cene tog proizvoda, osim ukoliko nešto drugo nije određeno ovim Opštim uslovima.

Bez obzira na gore navedeno, odgovornost Društva neće biti isključena ili ograničena u sledećim slučajevima:

 • u slučaju smrti ili lične štete do koje je došlo nemarom Društva;
 • u slučaju obmane ili prevare od strane Društva; ili
 • u slučaju u kom bi bilo nezakonito ili nedopušteno isključiti, ograničiti ili pokušati isključiti ili ograničiti odovornost Društva.

PRENOS PRAVA I OBAVEZA IZ UGOVORA

Ugovor obavezuje obe ugovorne strane, Društvo i Kupca, kao i njihove pravne sledbenike.

Kupcu nije dozvoljeno da prenosi, ustupa, daje ili na bilo koji drugi način prenosi Ugovor ili bilo koja prava ili obaveze koje proizlaze iz Ugovora bez prethodne pisane saglasnosti Društva.

Društvo može ustupiti ili založiti svoje potraživanje prema Kupcu po osnovu Ugovora, kao i angažovati treća lica, kao svoje podugovarače, na realizaciji ovog Ugovora.

Radi izbegavanja sumnje, navedeni prenosi, ustupanja, davanja ili drugi prenosi neće uticati na prava koja, Kupca, niti na bilo koji način otkazati, smanjiti ili ograničiti izričite i podrazumevane garancije koje su pružene Kupcu.

MERODAVNO PRAVO I REŠAVANJE SPOROVA

Ovi Opšti uslovi i Ugovori zaključeni u skladu s njima, sačinjeni su i tumačiće se u skladu sa propisima Republike Srbije.

Potrošački sporovi povodom ili u vezi sa ovim Opštim uslovima i/ili Ugovorom zaključenim između Društva i Kupca, odnosno koji proizlaze iz njih, mogu biti rešavani vansudskim putem (vansudsko rešavanje sporova) u skladu sa odredbama članova 149 – 169. Zakona o zaštiti potrošača.