Biram Zdravlje logo

Contractubex® gel

Potražite u apotekama

Želimo da ožiljci na Vašoj koži ne ostave trag na duši. Nemačka tehnologija sa dokazanom efikasnošču, više od 50 godina nudi rešenje za tretman i prevenciju ožiljaka. Uklonite svoje ožiljke Contractubex-om!

Kome je namenjen gel?

Contractubex gel je lek sa dokazanom efikasnošču i pogodan je za primenu kod dece od 1. godine života i starije, kao i kod odraslih.
Deluje duboko u koži i smanjuje ožiljak zahvaljujući farmakološki aktivnim sastojcima: ekstrakt crnog luka, alantoin i heparin

Aktivni sastojci gela deluju tako što:

 • Sprečavaju formiranje prekomernog ožiljnog tkiva
 • Smanjuju crvenilo, svrab i osećaj zatezanja
 • Čine ožiljak glatkim i poboljšavaju elastičnost

Contractubex gel možete naći u svim apotekama u dva pakovanja – 20g i 50g i izdaje se bez lekarskog recepta.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom i farmaceutom.

Uputstvo za upotrebu proizvoda

UPUTSTVO ZA LEK

Contractubex®, gel, 50 i.j./g + 0,01 g/g + 0,1 g/g
Pakovanje:tuba, 20 g
Contractubex®, gel, 50 i.j./g + 0,01 g/g + 0,1 g/g
Pakovanje:tuba, 50 g
Proizvođač:MERZ PHARMA GMBH &CO. KGaA
Adresa:Ludwigstrasse 22, Reinheim, Nemačka
Podnosilac zahteva: SALVEO D.O.O. 
Adresa:Tošin bunar 272,  Beograd
Contractubex®, 50 i.j./g + 0,01 g/g + 0,1 g/g, gel
INN: heparin-natrijum, alantoin, tečni ekstrakt crnog luka

Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas. Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Contractubex, da biste sa njim postigli najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom lekaru. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

 1. U ovom uputstvu pročitaćete:
 2. Šta je lek Contractubex i čemu je namenjen
 3. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Contractubex
 4. Kako se upotrebljava lek Contractubex
 5. Moguća neželjena dejstva 
 6. Kako čuvati lek Contractubex
 7. Dodatne informacije 

1. ŠTA JE LEK  CONTRACTUBEX I ČEMU JE NAMENjEN

Lek Contractubex sadrži aktivne supstance heparin-natrijum, alantoin i tečni ekstrakt crnog luka i pripada grupi lekova za terapiju ožiljaka. 

Contractubex se primenjuje kod pacijenata sa hipertrofičnim, keloidnim, kozmetički neprihvatljivim ožiljcima i ožiljcima koji ograničavaju kretanje, a koji su nastali nakon operacija, amputacija, opekotina i udesa, kod kontrakture kao što je Dupuytren-ova kontraktura (savijeni, ukrućeni prsti i čvorovi na dlanu i prstima šake) i traumatske kontrature tetiva; kod ožiljnih struktura (atrofični ožiljci).

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CONTRACTUBEX

Lek Contractubex ne smete koristiti:

Ako ste alergični (preosetljivi) na heparin-natrijum, alantoin, tečni ekstrakt crnog luka ili bilo koju pomoćnu supstancu leka Contractubex (vidite odeljak 6).
Contractubex ne treba upotrebljavati na otvorenim i nezaceljenim ranama, niti na mukoznim membranama.
Contractubex ne treba upotrebljavati kod dece mlađe od 1 godine.

Kada uzimate lek Contractubex, posebno vodite računa:

Pre primene leka posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Do danas nema poznatih evidentiranih interakcija sa drugim lekovima.

Uzimanje leka Contractubex sa hranom ili pićima

Uzimanje hrane ili pića nema nikakvog uticaja na uzimanje leka.

Primena leka Contractubex u periodu trudnoće i dojenja

Rizik u periodu trudnoće i dojenja do sada nije poznat. Nisu dostupni podaci o uticaju na plodnost. Ukoliko ste trudni, planirate trudnoću ili dojite, pre nego što počnete da uzimate ovaj ili bilo koji drugi lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Uticaj leka Contractubex na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama 

Nisu potrebne specijalne mere predostrožnosti.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Contractubex 

Contractubex sadrži metilparahidroksibenzoat koji može izazvati alergijske reakcije (moguća zakasnela reakcija).  Contractubex sadrži sorbinsku kiselinu koja može izazvati lokalne kožne reakcije, npr. kontaktni dermatitis.

3. KAKO se upotrebljava lek CONTRACTUBEX

Lek Contractubex koristite uvek onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. 

Primena kod odraslih:

Ukoliko Vam lekar nije drugačije propisao, nanesite i blago umasirajte Contractubex gel na ožiljno tkivo više puta u toku dana. Ako se radi o starim, tvrdim ožiljcima, ostavite da lek deluje preko noći pokriven zavojem. U zavisnosti od veličine ili kontrakture ožiljka, terapija može da traje i nekoliko nedelja ili meseci. Naročito kod svežih ožiljaka treba izbegavati fizičke iritacije, kao što su ekstremna hladnoća, UV zraci ili jako masiranje.

Primena kod dece:

Kod dece uzrasta preko 1 godine, gel se može naneti na ožiljno mesto jednom ili dva puta u toku dana. Efikasnost i bezbednost leka Contractubex kod dece uzrasta ispod 1 godine nisu potvrđeni na osnovu dostupnih podataka. Ako i dalje imate pitanja u vezi načina primene ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.

Ako ste uzeli više leka Contractubex nego što je trebalo  

Potražite odmah medicinsku pomoć ako je bilo ko, uključujući i dete, primenio više leka nego što bi trebalo. Ponesite lek i pakovanje leka sa sobom.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Contractubex

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Ako ste zaboravili da primenite lek Contractubex, učinite to čim se setite. Nakon toga, nastavite sa primenom prema uobičajenom rasporedu i na preporučeni način. Ne primenjujte dvostruku dozu leka odjedanput, da biste nadoknadili propuštenu dozu.  Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o načinu primene leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Contractubex 

Lek primenjujte prema preporukama lekara ili farmaceuta.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

Lek Contractubex, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Neželjena dejstva su klasifikovana po učestalosti:

Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)
Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)
Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)
Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)
Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek)
Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

Najčešće prijavljivana neželjena dejstva su bila lokalne reakcije na mestu primene. Sledeća neželjena dejstva prijavljena su na osnovu farmakoepidemiološke studije na 592 pacijenta lečena Contractubexom:

Česta:Svrab (pruritus), crvenilo (eritem), blago proširenje površinskih krvnih sudova (telangiektazija), produbljenje ožiljka (atrofija).

Povremena:Tamnjenje kože (hiperpigmentacija), istanjenje kože (atrofija).

Nepoznata učestalost: Mali blisteri na površini kože ispunjeni gnojem (pustularni osip), alergijske reakcije (preosetljivost), osećaj trnjenja na površini kože (parestezija)

Otok, bol na mestu primene

Lokalna reakcija na koži (kontaktni dermatitis), koprivnjača (urtikarija), osip, svrab (pruritus), crvenilo kože (eritem), iritacija kože, sitne, čvrste, okrugle izrasline (papule), upalni procesi na koži, osećaj gorenja i zatezanja kože, perutanje na mestu primene. Generalno, Contractubex se veoma dobro podnosi, čak i prilikom dugotrajne upotrebe. Svrab koji je retko uočen u toku tretmana Contractubexom je odraz cikatrijalnih promena i obično ne zahteva prekid tretmana. 

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara  ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK CONTRACTUBEX

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe

Rok upotrebe leka pre prvog otvaranja: 3 godine
Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja: 6 meseci

Čuvanje

Lek čuvati na temperaturi do 25° C.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Contractubex

Aktivne supstance:
100 g gela sadrži:
Heparin-natrijum 0,04 g (5000 i.j.)
Alantoin 1,0 g
Tečni ekstrakt crnog luka 10,0 g

Pomoćne supstance su:

Sorbinska kiselina, metilparahidroksibenzoat, polietilenglikol 200, ksantan guma, voda, prečišćena, parfemsko ulje, Miris 231616.

Kako izgleda lek Contractubex i sadržaj pakovanja

Contractubex je neproziran gel, svetlobež do svetlobraon boje, karakterističnog mirisa. Unutrašnje pakovanje leka je aluminijumska tuba sa aluminijumskom membranom zatvorena navojnim HDPE zatvaračem. Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi tuba od 20g ili 50g i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:
SALVEO D.O.O.Tošin bunar 272
Beograd

Proizvođač:

MERZ PHARMA GMBH & CO KGaA
Ludwigstrasse 22
Reinheim, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno 
Jun, 2017.

Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj  i datum dozvole:

515-01-00279-15-001 od 25.06.2015. Contractubex®, gel, 50 i.j./g + 0,01 g/g + 0,1 g/g, tuba, 20 g
515-01-00319-15-001 od 25.06.2015. Contractubex®, gel, 50 i.j./g + 0,01 g/g + 0,1 g/g, tuba, 50 g

Pitanja i odgovori

Kako se koristi Contractubex gel?

Ukoliko Vam lekar nije drugačije propisao, nanesite i blago umasirajte Contractubex gel na ožiljno tkivo više puta u toku dana.

Ako se radi o starim, tvrdim ožiljcima, ostavite da lek deluje preko noći pokriven zavojem.

U zavisnosti od veličine ili kontrakture ožiljka, terapija može da traje i nekoliko nedelja ili meseci. Naročito kod svežih ožiljaka treba izbegavati fizičke iritacije, kao što su ekstremna hladnoća, UV zraci ili jako masiranje.

Da li se gel može koristiti za tretman ožiljaka nastalih od akni?

Contractubex gel možete koristiti za tretman svih ožiljaka, pa tako i ožiljaka nastalih od akni i može se nanositi na lice.

Koliko nakon operacije može da se krene sa upotrebom Contractubex gela?

Sa nanošenjem Contractubex gela možete krenuti čim skinete konce. Što ranije krenete sa tretmanom, efikasnost će biti veća.

expand_circle_right Pogledajte sva pitanja

Pitajte nas

Ukoliko imate pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na Vaš upit.

expand_circle_right Postavite pitanje

Uputstvo za upotrebu proizvoda

UPUTSTVO ZA LEK

Contractubex®, gel, 50 i.j./g + 0,01 g/g + 0,1 g/g
Pakovanje:tuba, 20 g
Contractubex®, gel, 50 i.j./g + 0,01 g/g + 0,1 g/g
Pakovanje:tuba, 50 g
Proizvođač:MERZ PHARMA GMBH &CO. KGaA
Adresa:Ludwigstrasse 22, Reinheim, Nemačka
Podnosilac zahteva: SALVEO D.O.O. 
Adresa:Tošin bunar 272,  Beograd
Contractubex®, 50 i.j./g + 0,01 g/g + 0,1 g/g, gel
INN: heparin-natrijum, alantoin, tečni ekstrakt crnog luka

Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas. Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Contractubex, da biste sa njim postigli najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom lekaru. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

 1. U ovom uputstvu pročitaćete:
 2. Šta je lek Contractubex i čemu je namenjen
 3. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Contractubex
 4. Kako se upotrebljava lek Contractubex
 5. Moguća neželjena dejstva 
 6. Kako čuvati lek Contractubex
 7. Dodatne informacije 

1. ŠTA JE LEK  CONTRACTUBEX I ČEMU JE NAMENjEN

Lek Contractubex sadrži aktivne supstance heparin-natrijum, alantoin i tečni ekstrakt crnog luka i pripada grupi lekova za terapiju ožiljaka. 

Contractubex se primenjuje kod pacijenata sa hipertrofičnim, keloidnim, kozmetički neprihvatljivim ožiljcima i ožiljcima koji ograničavaju kretanje, a koji su nastali nakon operacija, amputacija, opekotina i udesa, kod kontrakture kao što je Dupuytren-ova kontraktura (savijeni, ukrućeni prsti i čvorovi na dlanu i prstima šake) i traumatske kontrature tetiva; kod ožiljnih struktura (atrofični ožiljci).

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CONTRACTUBEX

Lek Contractubex ne smete koristiti:

Ako ste alergični (preosetljivi) na heparin-natrijum, alantoin, tečni ekstrakt crnog luka ili bilo koju pomoćnu supstancu leka Contractubex (vidite odeljak 6).
Contractubex ne treba upotrebljavati na otvorenim i nezaceljenim ranama, niti na mukoznim membranama.
Contractubex ne treba upotrebljavati kod dece mlađe od 1 godine.

Kada uzimate lek Contractubex, posebno vodite računa:

Pre primene leka posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Do danas nema poznatih evidentiranih interakcija sa drugim lekovima.

Uzimanje leka Contractubex sa hranom ili pićima

Uzimanje hrane ili pića nema nikakvog uticaja na uzimanje leka.

Primena leka Contractubex u periodu trudnoće i dojenja

Rizik u periodu trudnoće i dojenja do sada nije poznat. Nisu dostupni podaci o uticaju na plodnost. Ukoliko ste trudni, planirate trudnoću ili dojite, pre nego što počnete da uzimate ovaj ili bilo koji drugi lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Uticaj leka Contractubex na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama 

Nisu potrebne specijalne mere predostrožnosti.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Contractubex 

Contractubex sadrži metilparahidroksibenzoat koji može izazvati alergijske reakcije (moguća zakasnela reakcija).  Contractubex sadrži sorbinsku kiselinu koja može izazvati lokalne kožne reakcije, npr. kontaktni dermatitis.

3. KAKO se upotrebljava lek CONTRACTUBEX

Lek Contractubex koristite uvek onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. 

Primena kod odraslih:

Ukoliko Vam lekar nije drugačije propisao, nanesite i blago umasirajte Contractubex gel na ožiljno tkivo više puta u toku dana. Ako se radi o starim, tvrdim ožiljcima, ostavite da lek deluje preko noći pokriven zavojem. U zavisnosti od veličine ili kontrakture ožiljka, terapija može da traje i nekoliko nedelja ili meseci. Naročito kod svežih ožiljaka treba izbegavati fizičke iritacije, kao što su ekstremna hladnoća, UV zraci ili jako masiranje.

Primena kod dece:

Kod dece uzrasta preko 1 godine, gel se može naneti na ožiljno mesto jednom ili dva puta u toku dana. Efikasnost i bezbednost leka Contractubex kod dece uzrasta ispod 1 godine nisu potvrđeni na osnovu dostupnih podataka. Ako i dalje imate pitanja u vezi načina primene ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.

Ako ste uzeli više leka Contractubex nego što je trebalo  

Potražite odmah medicinsku pomoć ako je bilo ko, uključujući i dete, primenio više leka nego što bi trebalo. Ponesite lek i pakovanje leka sa sobom.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Contractubex

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Ako ste zaboravili da primenite lek Contractubex, učinite to čim se setite. Nakon toga, nastavite sa primenom prema uobičajenom rasporedu i na preporučeni način. Ne primenjujte dvostruku dozu leka odjedanput, da biste nadoknadili propuštenu dozu.  Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o načinu primene leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Contractubex 

Lek primenjujte prema preporukama lekara ili farmaceuta.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

Lek Contractubex, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Neželjena dejstva su klasifikovana po učestalosti:

Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)
Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)
Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)
Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)
Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek)
Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

Najčešće prijavljivana neželjena dejstva su bila lokalne reakcije na mestu primene. Sledeća neželjena dejstva prijavljena su na osnovu farmakoepidemiološke studije na 592 pacijenta lečena Contractubexom:

Česta:Svrab (pruritus), crvenilo (eritem), blago proširenje površinskih krvnih sudova (telangiektazija), produbljenje ožiljka (atrofija).

Povremena:Tamnjenje kože (hiperpigmentacija), istanjenje kože (atrofija).

Nepoznata učestalost: Mali blisteri na površini kože ispunjeni gnojem (pustularni osip), alergijske reakcije (preosetljivost), osećaj trnjenja na površini kože (parestezija)

Otok, bol na mestu primene

Lokalna reakcija na koži (kontaktni dermatitis), koprivnjača (urtikarija), osip, svrab (pruritus), crvenilo kože (eritem), iritacija kože, sitne, čvrste, okrugle izrasline (papule), upalni procesi na koži, osećaj gorenja i zatezanja kože, perutanje na mestu primene. Generalno, Contractubex se veoma dobro podnosi, čak i prilikom dugotrajne upotrebe. Svrab koji je retko uočen u toku tretmana Contractubexom je odraz cikatrijalnih promena i obično ne zahteva prekid tretmana. 

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara  ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK CONTRACTUBEX

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe

Rok upotrebe leka pre prvog otvaranja: 3 godine
Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja: 6 meseci

Čuvanje

Lek čuvati na temperaturi do 25° C.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Contractubex

Aktivne supstance:
100 g gela sadrži:
Heparin-natrijum 0,04 g (5000 i.j.)
Alantoin 1,0 g
Tečni ekstrakt crnog luka 10,0 g

Pomoćne supstance su:

Sorbinska kiselina, metilparahidroksibenzoat, polietilenglikol 200, ksantan guma, voda, prečišćena, parfemsko ulje, Miris 231616.

Kako izgleda lek Contractubex i sadržaj pakovanja

Contractubex je neproziran gel, svetlobež do svetlobraon boje, karakterističnog mirisa. Unutrašnje pakovanje leka je aluminijumska tuba sa aluminijumskom membranom zatvorena navojnim HDPE zatvaračem. Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi tuba od 20g ili 50g i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:
SALVEO D.O.O.Tošin bunar 272
Beograd

Proizvođač:

MERZ PHARMA GMBH & CO KGaA
Ludwigstrasse 22
Reinheim, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno 
Jun, 2017.

Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj  i datum dozvole:

515-01-00279-15-001 od 25.06.2015. Contractubex®, gel, 50 i.j./g + 0,01 g/g + 0,1 g/g, tuba, 20 g
515-01-00319-15-001 od 25.06.2015. Contractubex®, gel, 50 i.j./g + 0,01 g/g + 0,1 g/g, tuba, 50 g

Pre upotrebe detaljno pročitati upustvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Nastavite dalje Prikaži moju korpu