Biram Zdravlje logo

Tyrosur prašak za rane

Potražite u apotekama

Tyrosur® prašak za rane koristi se za lečenje manjih, površinskih, umereno vlažnih rana (povreda) na koži. Prijatna i bezbolna primena na povređeni deo kože.

Kome je namenjen Tyrosur® prašak za kožu?

Tyrosur® prašak je idealan za rane koje vlaže.  Tyrosur® prašak  ne stvara grudvice, a kod nanošenja rana se lagano napraši bez dodirivanja povređenog dela.

Informacije o leku

Aktivni sastojak Tyrosur® praška: tirotricin (INN: Tyrothricinum).

 

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom

Uputstvo za upotrebu proizvoda

UPUTSTVO ZA LEK

Tyrosur® Powder, 0,1%, prašak za kožu   
tirotricin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas. Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar, ili farmaceut ili medicinska sestra. Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu. Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, ili farmaceutu ili medicinskoj sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4. Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Tyrosur Powder i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Tyrosur Powder
 3. Kako se primenjuje lek Tyrosur Powder
 4. Moguća neželjena dejstva 
 5. Kako čuvati lek Tyrosur Powder
 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Tyrosur Powder i čemu je namenjen

Tyrosur Powder se koristi za lečenje malih površinskih i relativno vlažnih rana kao što su razderotine, ogrebotine i oderotine, sa prisutnom superinfekcijom izazvanom bakterijskim uzročnicima osetljivim na tirotricin.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Tyrosur Powder 

Lek Tyrosur Powder ne smete primenjivati:

 • ako ste preosetljivi (alergični) na tirotricin ili bilo koji sastojak leka.

Upozorenja i mere opreza

Nema.

Drugi lekovi i Tyrosur Powder

Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Uticaj drugih lekova na dejstvo leka Tyrosur Powder nije poznat. Nije poznato da Tyrosur Powder utiče na dejstvo bilo kog drugog leka.

Primena leka Tyrosur Powder sa hranom i pićima

Nije primenljivo.

Trudnoća i dojenje 

Trudnoća

Ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću, posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate ovaj lek. Nisu dostupni podaci o sigurnosti primene leka Tyrosur Powder tokom trudnoće. Nije poznato u kojoj meri tirotricin, aktivni sastojak leka, prolazi kroz kožu i ulazi u krvotok. Ako ste trudni, lek Tyrosur Powder bi trebalo da koristite samo:

 • kratko vreme na maloj površini
 • po preporuci lekara.

Dojenje

Nije poznato da li se tirotricin, aktivni sastojak leka, izlučuje u majčino mleko. Ukoliko dojite, nemojte stavljati lek Tyrosur Powder na dojke i trebalo bi da ga koristite samo:

 • kratko vreme na maloj površini
 • po preporuci lekara

Vodite računa da Vaša beba ne dođe u kontakt sa tretiranim delovima kože. Posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate bilo koji lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nisu potrebne posebne mere opreza prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Tyrosur Powder sadrži  

Nije primenljivo.

3. Kako se primenjuje lek Tyrosur Powder 

Lek uzimajte uvek tačno onako kako Vam je objasnio lekar. Ukoliko niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Za spoljašnju primenu na kožu kod odraslih i dece uzrasta od 1 godine i starije. Ukoliko Vaš lekar nije drugačije propisao, uobičajena je sledeća doza za odrasle i decu: Tyrosur Powder treba lagano posuti 1-2 puta dnevno u tankom sloju da prekrije ozleđene delove kože i ukoliko je potrebno, prekriti zavojem. Trajanje lečenja zavisi od kliničkih manifestacija. U slučaju da ne dođe do poboljšanja nakon 7 dana, morate se obratiti lekaru. Ako mislite da je dejstvo leka prejako ili preslabo, odmah se obratite lekaru.

Ako ste primenili više leka Tyrosur Powder nego što treba

Ne očekuju se nikakve posledice. Nastavite sa lečenjem kao što je gore opisano. Ako su, uprkos tome, prisutni neuobičajeni simptomi, obratite se svom lekaru.

Ako ste zaboravili da primenite lek Tyrosur Powder

Nastavite sa lečenjem kao što je gore opisano.

Ako naglo prestanete da primenjujete lek Tyrosur Powder

Trajanje lečenja zavisi od ozbiljnosti i kliničke slike. Ukoliko prekinete lečenje lekom Tyrosur Powder, nećete postići željeno dejstvo.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao: 

 • Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.
 • Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva
 • Veoma retko: reakcije preosetljivosti.

Ukoliko se kod Vas razvije reakcija preosetljivosti, treba da odmah prekinete upotrebu leka Tyrosur Powder i obratite se svom lekaru.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, ili farmaceuta, ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Tyrosur Powder

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.
Rok upotrebe: 3 godine.
Nemojte koristiti lek Tyrosur Powder posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju i na bočici.
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.
Nema posebnih uslova čuvanja. Nakon upotrebe dobro zatvoriti bočicu.
Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine. 

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Tyrosur Powder

Aktivna supstanca je tirotricin. 
1 g praška sadrži 1 mg tirotricina (0,1%).
Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat, makrogol 6000, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Kako izgleda lek Tyrosur Powder i sadržaj pakovanja

Beli prašak za spoljašnju primenu. Unutrašnje pakovanje je polietilenska bočica sa bezbojnim polietilenskim perforiranim čepom i belim polietilenskim zatvaračem. Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa 5g praška.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:
Salveo d.o.o., Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd

Proizvođač:
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno 
Jun 2017.

Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
515-01-6198-11-001 od 27.09.2013.

Pitanja i odgovori

Da li Tyrosur prašak može da se koristi na ranama od dekubitisa?

Rane od dekubitisa su hroninče rane koje zahtevaju poseban tretman i savet lekara. Za takve rane ne savetujemo Tyrosur.

Kako se podnosi Tyrosur, postoje li neka neželjena dejstva?

Tyrosur se jako dobro podnosi. Pošto je u pitanju lokalni antibiotik, deluje na mestu primene i ne ulazi u sistem. Aktivnu supstancu tirotricin telo ne resorbuje. Veoma retko može doći do reakcija preosetljivosti, tj. peckanja na koži.

Da li se Tyrosur izdaje na recept?

Za Tyrosur nije potreban recept, možete ga kupiti u Vama najbližoj apoteci.

expand_circle_right Pogledajte sva pitanja

Pitajte nas

Ukoliko imate pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na Vaš upit.

expand_circle_right Postavite pitanje

Uputstvo za upotrebu proizvoda

UPUTSTVO ZA LEK

Tyrosur® Powder, 0,1%, prašak za kožu   
tirotricin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas. Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar, ili farmaceut ili medicinska sestra. Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu. Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, ili farmaceutu ili medicinskoj sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4. Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Tyrosur Powder i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Tyrosur Powder
 3. Kako se primenjuje lek Tyrosur Powder
 4. Moguća neželjena dejstva 
 5. Kako čuvati lek Tyrosur Powder
 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Tyrosur Powder i čemu je namenjen

Tyrosur Powder se koristi za lečenje malih površinskih i relativno vlažnih rana kao što su razderotine, ogrebotine i oderotine, sa prisutnom superinfekcijom izazvanom bakterijskim uzročnicima osetljivim na tirotricin.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Tyrosur Powder 

Lek Tyrosur Powder ne smete primenjivati:

 • ako ste preosetljivi (alergični) na tirotricin ili bilo koji sastojak leka.

Upozorenja i mere opreza

Nema.

Drugi lekovi i Tyrosur Powder

Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Uticaj drugih lekova na dejstvo leka Tyrosur Powder nije poznat. Nije poznato da Tyrosur Powder utiče na dejstvo bilo kog drugog leka.

Primena leka Tyrosur Powder sa hranom i pićima

Nije primenljivo.

Trudnoća i dojenje 

Trudnoća

Ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću, posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate ovaj lek. Nisu dostupni podaci o sigurnosti primene leka Tyrosur Powder tokom trudnoće. Nije poznato u kojoj meri tirotricin, aktivni sastojak leka, prolazi kroz kožu i ulazi u krvotok. Ako ste trudni, lek Tyrosur Powder bi trebalo da koristite samo:

 • kratko vreme na maloj površini
 • po preporuci lekara.

Dojenje

Nije poznato da li se tirotricin, aktivni sastojak leka, izlučuje u majčino mleko. Ukoliko dojite, nemojte stavljati lek Tyrosur Powder na dojke i trebalo bi da ga koristite samo:

 • kratko vreme na maloj površini
 • po preporuci lekara

Vodite računa da Vaša beba ne dođe u kontakt sa tretiranim delovima kože. Posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate bilo koji lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nisu potrebne posebne mere opreza prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Tyrosur Powder sadrži  

Nije primenljivo.

3. Kako se primenjuje lek Tyrosur Powder 

Lek uzimajte uvek tačno onako kako Vam je objasnio lekar. Ukoliko niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Za spoljašnju primenu na kožu kod odraslih i dece uzrasta od 1 godine i starije. Ukoliko Vaš lekar nije drugačije propisao, uobičajena je sledeća doza za odrasle i decu: Tyrosur Powder treba lagano posuti 1-2 puta dnevno u tankom sloju da prekrije ozleđene delove kože i ukoliko je potrebno, prekriti zavojem. Trajanje lečenja zavisi od kliničkih manifestacija. U slučaju da ne dođe do poboljšanja nakon 7 dana, morate se obratiti lekaru. Ako mislite da je dejstvo leka prejako ili preslabo, odmah se obratite lekaru.

Ako ste primenili više leka Tyrosur Powder nego što treba

Ne očekuju se nikakve posledice. Nastavite sa lečenjem kao što je gore opisano. Ako su, uprkos tome, prisutni neuobičajeni simptomi, obratite se svom lekaru.

Ako ste zaboravili da primenite lek Tyrosur Powder

Nastavite sa lečenjem kao što je gore opisano.

Ako naglo prestanete da primenjujete lek Tyrosur Powder

Trajanje lečenja zavisi od ozbiljnosti i kliničke slike. Ukoliko prekinete lečenje lekom Tyrosur Powder, nećete postići željeno dejstvo.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao: 

 • Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.
 • Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva
 • Veoma retko: reakcije preosetljivosti.

Ukoliko se kod Vas razvije reakcija preosetljivosti, treba da odmah prekinete upotrebu leka Tyrosur Powder i obratite se svom lekaru.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, ili farmaceuta, ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Tyrosur Powder

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.
Rok upotrebe: 3 godine.
Nemojte koristiti lek Tyrosur Powder posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju i na bočici.
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.
Nema posebnih uslova čuvanja. Nakon upotrebe dobro zatvoriti bočicu.
Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine. 

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Tyrosur Powder

Aktivna supstanca je tirotricin. 
1 g praška sadrži 1 mg tirotricina (0,1%).
Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat, makrogol 6000, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Kako izgleda lek Tyrosur Powder i sadržaj pakovanja

Beli prašak za spoljašnju primenu. Unutrašnje pakovanje je polietilenska bočica sa bezbojnim polietilenskim perforiranim čepom i belim polietilenskim zatvaračem. Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa 5g praška.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:
Salveo d.o.o., Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd

Proizvođač:
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno 
Jun 2017.

Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
515-01-6198-11-001 od 27.09.2013.

Pre upotrebe detaljno pročitati upustvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Nastavite dalje Prikaži moju korpu