Biram Zdravlje logo

Prospan® liquid sirup za kašalj za odrasle

Potražite u apotekama

NOVO Prospan® liquid - sirup za odrasle!

Kada ponovo želimo da budemo deca, sirup nas vraća u detinjstvo. Novi oblik Prospan® liquid sirup za odrasle je rastvor proizveden sa posebnom namerom, da ispuni očekivanja svih onih koji žele da probude dete u sebi. Ne sadrži šećer, alkohol ni veštačke boje. Osvežavajući ukus mentola daje osećaj snage i svežine, dok ispijanje sirupa vraća davno zaboravljene uspomene.

Pobedite kašalj snagom prirode!

 

Zašto odrasli vole Prospan® liquid sirup?

Prospan® je biljni lek boj 1 u svetu za lečenje produktivnog kašlja. Od sada u obliku rastvora, osvežavajućeg ukusa mentola. Uz četvorostruku snagu, za sobom ostavlja prijatan ukus.

Lek Prospan Liquid, oralni rastvor razređuje gustu sluz u disajnim putevima, olakšava i ubrzava iskašljavanje i tako smiruje produktivni kašalj uz istovremeno ublažavanje simptoma zapaljenja u plućima.

 

Kada tražiti Prospan® liquid sirup za odrasle u apoteci?

 • Osećate nakupljeni sekret u plućima
 • Imate hroničan ili pušački kašalj
 • Otežano dišete
 • Želite rešenje prijatnog ukusa

 

Kako se dozira Prospan® liquid sirup?

Ukoliko Vaš lekar nije propisao drugačije, uobičajena doza je:

Odrasli i adolescenti uzrasta 12 godina i više: 3 puta dnevno po 5 mL

Deca od 6-11 godina: 2 puta dnevno po 5 mL

Pre svake upotrebe oralni rastvor treba dobro promućkati! Ukoliko simptomi traju duže od 7 dana, treba se posavetovati sa lekarom.

Ovaj lek nije namenjen za primenu kod dece mlađe od 6 godina. Za decu uzrasta od 2 do 6 godina prikladniji su drugi farmaceutski oblici ovog leka (npr. sirup sa ukusom trešnje).

Uputstvo za upotrebu proizvoda

UPUTSTVO ZA LEK

Prospan® Liquid, 35 mg/ 5 mL, oralni rastvor

bršljan (Hedera helix L.), suvi ekstrakt lista

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

- Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Prospan Liquid i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prospan Liquid
 3. Kako se uzima lek Prospan Liquid
 4. Moguća neželjena dejstva
 5. Kako čuvati lek Prospan Liquid
 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 

1. Šta je lek Prospan Liquid i čemu je namenjen

Lek Prospan Liquid oralni rastvor sadrži suvi ekstrakt lista bršljana.

Lek Prospan Liquid, oralni rastvor je biljni lek koji se koristi kao ekspektorans (za olakšavanje iskašljavanja) kod produktivnog kašlja, kod odraslih, adolescenata i dece starije od 6 godina.

Lek Prospan Liquid, oralni rastvor razređuje gustu sluz u disajnim putevima, olakšava iskašljavanje i tako smiruje produktivni kašalj.

 

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prospan Liquid

Lek Prospan Liquid ne smete uzimati:

- ukoliko ste alergični (preosetljivi) na list bršljana, na druge biljke iz familije Araliaceae (familija bršljana) ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

Ovaj lek ne smete davati deci mlađoj od 2 godine jer postoji rizik od pogoršanja respiratornih simptoma povezan sa lekovima protiv kašlja koji deluju tako što razređuju gustu sluz u disajnim putevima.

 

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Prospan Liquid.

Perzistentan (uporan) kašalj ili kašalj koji se ponavlja kod dece uzrasta 2-4 godine zahteva postavljanje dijagnoze pre započinjanja terapije.

Ukoliko se jave otežano disanje, povišena telesna temperatura (groznica) ili gnojni ispljuvak, potrebno je da se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.

Istovremena upotreba sa antitusicima (lekovima koji umiruju kašalj), kao što su kodein ili dekstrometorfan se ne preporučuje bez saveta lekara.

Potreban je oprez kod pacijenata sa gastritisom (zapaljenjem sluzokože želuca) ili gastričnim ulkusom (čirom na želucu).

Takođe, treba razmotriti informacije date u odeljku ,,Moguća neželjena dejstva”.

 

Deca

Deci mlađoj od 6 godina ne treba davati lek Prospan Liquid, oralni rastvor; videti takođe u ovom odeljku deo Lek Prospan Liquid ne smete uzimati.

Za primenu kod dece uzrasta od 2 do 6 godina prikladniji su drugi farmaceutski oblici ovog leka (sirup, oralne kapi); obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

 

Drugi lekovi i Prospan Liquid

Obavestite Vašeg lekara i farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali, ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Ispitivanja interakcija nisu rađena. Do sada nema poznatih interakcija.

 

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate da trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Ne preporučuje se primena leka Prospan Liquid u periodu trudnoće i dojenja zbog nedovoljno dostupnih podataka o primeni ekstrakta lista bršljana kod trudnica i dojilja.

 

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nisu sprovedene studije o uticaju na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Prospan Liquid sadrži sorbitol

Ako se uzima po uputstvu za doziranje, unosi se više od 1,9 g sorbitola svakim uzimanjem leka.

U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

 

3. Kako se uzima lek Prospan Liquid

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ukoliko Vaš lekar nije propisao drugačije, uobičajena doza je:

 

Odrasli i adolescenti uzrasta 12 godina i više 

Pojedinačna doza: 5 mL oralnog rastvora (što odgovara 35 mg suvog ekstrakta lista bršljana)

Ukupna dnevna doza: 15 mL oralnog rastvora (5 mL tri puta dnevno, što odgovara 105 mg suvog ekstrakta lista bršljana dnevno)

Deca uzrasta od 6 do 11 godina

Pojedinačna doza: 5 mL oralnog rastvora (što odgovara 35 mg suvog ekstrakta lista bršljana)

Ukupna dnevna doza: 10 mL rastvora (5 mL dva puta dnevno, što odgovara 70 mg suvog ekstrakta lista bršljana dnevno)

Ovaj lek nije namenjen za primenu kod dece mlađe od 6 godina. Za decu uzrasta od 2 do 6 godina prikladniji su drugi farmaceutski oblici ovog leka (npr. sirup, oralne kapi). Lekovi na bazi suvog ekstrakta lista bršljana ne smeju se davati deci mlađoj od 2 godine.

 

Način primene:

Oralna upotreba.

Lek se uzima nerazblažen ujutru, (u podne) i uveče.

Oralni rastvor se uzima pomoću priložene merice za doziranje.

Pre svake upotrebe oralni rastvor u boci treba dobro promućkati!

 

Dužina primene

Ako tokom primene leka simptomi traju duže od nedelju dana, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.

Ako imate utisak da Prospan Liquid deluje suviše jako ili suviše slabo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

 

Ako ste uzeli više leka Prospan Liquid nego što treba

Ne smete prekoračiti preporučene dnevne doze. Unošenje doza većih od preporučenih može da izazove mučninu, povraćanje, proliv i uznemirenost. U tom slučaju, potrebno je da se obratite Vašem lekaru, koji će odlučiti o daljem lečenju.

Prijavljen je jedan slučaj predoziranja kod četvorogodišnjeg deteta, koji se manifestovao agresivnošću i prolivom, nakon slučajnog unošenja ekstrakta bršljana u količini koja odgovara 1,8 g biljne supstance.

 

Ako ste zaboravili da uzmete lek Prospan Liquid

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Usled upotrebe ovog leka, mogu se javiti sledeća neželjena dejstva nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

- mučnina, povraćanje, proliv;

- alergijske reakcije poput koprivnjače (urtikarije), osipa na koži i otežanog disanja (dispnea), kao i anafilaktičke reakcije (teška alergijska reakcija – oticanje usta, jezika, grla, poteškoće sa disanjem ili gutanjem).

 

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

 

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 

5. Kako čuvati lek Prospan Liquid

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece!

Ne smete koristiti lek Prospan Liquid posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem

pakovanju nakon ,,Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja boce: 6 meseci.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Prospan Liquid

- Aktivna supstanca je bršljan (Hedera helix L.), suvi ekstrakt lista.

Jedan mL oralnog rastvora sadrži 7 mg suvog ekstrakta lista bršljana (Hedera helix L.)[(5-7,5):1];

5 mL oralnog rastvora sadrži 35 mg suvog ekstrakta lista bršljana (Hedera helix L.)[(5-7,5):1]; rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (m/m).

- Pomoćne supstance su: kalijum-sorbat; limunska kiselina, bezvodna; ksantan guma; tečni sorbitol 70% (kristalizovani); aroma narandže; aroma Frescofort Permaseal; levomentol; voda, prečišćena.

5 mL oralnog rastvora sadrži 1,926 g veštačkog zaslađivača sorbitola (Ph.Eur.) = 0,16 BU.

 

Kako izgleda lek Prospan Liquid i sadržaj pakovanja

Oralni rastvor.

Svetlo smeđi, slabo zamućeni rastvor mirisa na voće i ukusa mentola.

Prospan Liquid, 35 mg/5 mL, oralni rastvor, 1 x 100 mL:

Unutrašnje pakovanje je smeđa staklena boca od 100 mL sa bezbojnim nastavkom za sipanje od plastike (LDPE), sa belim zatvaračem sa navojem od polietilena.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 staklena boca od 100 mL (1 x 100 mL), providna graduisana merica za doziranje od plastike (PP) i Uputstvo za lek.

 

Prospan Liquid, 35 mg/5 mL, oralni rastvor, 1 x 200 mL:

Unutrašnje pakovanje je smeđa staklena boca od 200 mL sa bezbojnim nastavkom za sipanje od plastike (LDPE), sa belim zatvaračem sa navojem od polietilena.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 staklena boca od 200 mL (1 x 200 mL), providna graduisana merica za doziranje od plastike (PP) i Uputstvo za lek.

 

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

SALVEO DOO BEOGRAD

Tošin bunar 272, Beograd-Novi Beograd

Proizvođač:

ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH &CO.KG

Herzbergstrasse 3, Niederdorfelden, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar, 2021.

 

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

Prospan Liquid, 35 mg/5 mL, oralni rastvor, 1 x 100 mL: 515-01-04344-18-001 od 05.01.2021.

Prospan Liquid, 35 mg/5 mL, oralni rastvor, 1 x 200 mL: 515-01-04345-18-001 od 05.01.2021.

Pitajte nas

Ukoliko imate pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na Vaš upit.

Postavite pitanje

Uputstvo za upotrebu proizvoda

UPUTSTVO ZA LEK

Prospan® Liquid, 35 mg/ 5 mL, oralni rastvor

bršljan (Hedera helix L.), suvi ekstrakt lista

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

- Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Prospan Liquid i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prospan Liquid
 3. Kako se uzima lek Prospan Liquid
 4. Moguća neželjena dejstva
 5. Kako čuvati lek Prospan Liquid
 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 

1. Šta je lek Prospan Liquid i čemu je namenjen

Lek Prospan Liquid oralni rastvor sadrži suvi ekstrakt lista bršljana.

Lek Prospan Liquid, oralni rastvor je biljni lek koji se koristi kao ekspektorans (za olakšavanje iskašljavanja) kod produktivnog kašlja, kod odraslih, adolescenata i dece starije od 6 godina.

Lek Prospan Liquid, oralni rastvor razređuje gustu sluz u disajnim putevima, olakšava iskašljavanje i tako smiruje produktivni kašalj.

 

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prospan Liquid

Lek Prospan Liquid ne smete uzimati:

- ukoliko ste alergični (preosetljivi) na list bršljana, na druge biljke iz familije Araliaceae (familija bršljana) ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

Ovaj lek ne smete davati deci mlađoj od 2 godine jer postoji rizik od pogoršanja respiratornih simptoma povezan sa lekovima protiv kašlja koji deluju tako što razređuju gustu sluz u disajnim putevima.

 

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Prospan Liquid.

Perzistentan (uporan) kašalj ili kašalj koji se ponavlja kod dece uzrasta 2-4 godine zahteva postavljanje dijagnoze pre započinjanja terapije.

Ukoliko se jave otežano disanje, povišena telesna temperatura (groznica) ili gnojni ispljuvak, potrebno je da se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.

Istovremena upotreba sa antitusicima (lekovima koji umiruju kašalj), kao što su kodein ili dekstrometorfan se ne preporučuje bez saveta lekara.

Potreban je oprez kod pacijenata sa gastritisom (zapaljenjem sluzokože želuca) ili gastričnim ulkusom (čirom na želucu).

Takođe, treba razmotriti informacije date u odeljku ,,Moguća neželjena dejstva”.

 

Deca

Deci mlađoj od 6 godina ne treba davati lek Prospan Liquid, oralni rastvor; videti takođe u ovom odeljku deo Lek Prospan Liquid ne smete uzimati.

Za primenu kod dece uzrasta od 2 do 6 godina prikladniji su drugi farmaceutski oblici ovog leka (sirup, oralne kapi); obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

 

Drugi lekovi i Prospan Liquid

Obavestite Vašeg lekara i farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali, ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Ispitivanja interakcija nisu rađena. Do sada nema poznatih interakcija.

 

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate da trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Ne preporučuje se primena leka Prospan Liquid u periodu trudnoće i dojenja zbog nedovoljno dostupnih podataka o primeni ekstrakta lista bršljana kod trudnica i dojilja.

 

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nisu sprovedene studije o uticaju na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Prospan Liquid sadrži sorbitol

Ako se uzima po uputstvu za doziranje, unosi se više od 1,9 g sorbitola svakim uzimanjem leka.

U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

 

3. Kako se uzima lek Prospan Liquid

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ukoliko Vaš lekar nije propisao drugačije, uobičajena doza je:

 

Odrasli i adolescenti uzrasta 12 godina i više 

Pojedinačna doza: 5 mL oralnog rastvora (što odgovara 35 mg suvog ekstrakta lista bršljana)

Ukupna dnevna doza: 15 mL oralnog rastvora (5 mL tri puta dnevno, što odgovara 105 mg suvog ekstrakta lista bršljana dnevno)

Deca uzrasta od 6 do 11 godina

Pojedinačna doza: 5 mL oralnog rastvora (što odgovara 35 mg suvog ekstrakta lista bršljana)

Ukupna dnevna doza: 10 mL rastvora (5 mL dva puta dnevno, što odgovara 70 mg suvog ekstrakta lista bršljana dnevno)

Ovaj lek nije namenjen za primenu kod dece mlađe od 6 godina. Za decu uzrasta od 2 do 6 godina prikladniji su drugi farmaceutski oblici ovog leka (npr. sirup, oralne kapi). Lekovi na bazi suvog ekstrakta lista bršljana ne smeju se davati deci mlađoj od 2 godine.

 

Način primene:

Oralna upotreba.

Lek se uzima nerazblažen ujutru, (u podne) i uveče.

Oralni rastvor se uzima pomoću priložene merice za doziranje.

Pre svake upotrebe oralni rastvor u boci treba dobro promućkati!

 

Dužina primene

Ako tokom primene leka simptomi traju duže od nedelju dana, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.

Ako imate utisak da Prospan Liquid deluje suviše jako ili suviše slabo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

 

Ako ste uzeli više leka Prospan Liquid nego što treba

Ne smete prekoračiti preporučene dnevne doze. Unošenje doza većih od preporučenih može da izazove mučninu, povraćanje, proliv i uznemirenost. U tom slučaju, potrebno je da se obratite Vašem lekaru, koji će odlučiti o daljem lečenju.

Prijavljen je jedan slučaj predoziranja kod četvorogodišnjeg deteta, koji se manifestovao agresivnošću i prolivom, nakon slučajnog unošenja ekstrakta bršljana u količini koja odgovara 1,8 g biljne supstance.

 

Ako ste zaboravili da uzmete lek Prospan Liquid

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Usled upotrebe ovog leka, mogu se javiti sledeća neželjena dejstva nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

- mučnina, povraćanje, proliv;

- alergijske reakcije poput koprivnjače (urtikarije), osipa na koži i otežanog disanja (dispnea), kao i anafilaktičke reakcije (teška alergijska reakcija – oticanje usta, jezika, grla, poteškoće sa disanjem ili gutanjem).

 

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

 

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 

5. Kako čuvati lek Prospan Liquid

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece!

Ne smete koristiti lek Prospan Liquid posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem

pakovanju nakon ,,Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja boce: 6 meseci.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Prospan Liquid

- Aktivna supstanca je bršljan (Hedera helix L.), suvi ekstrakt lista.

Jedan mL oralnog rastvora sadrži 7 mg suvog ekstrakta lista bršljana (Hedera helix L.)[(5-7,5):1];

5 mL oralnog rastvora sadrži 35 mg suvog ekstrakta lista bršljana (Hedera helix L.)[(5-7,5):1]; rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (m/m).

- Pomoćne supstance su: kalijum-sorbat; limunska kiselina, bezvodna; ksantan guma; tečni sorbitol 70% (kristalizovani); aroma narandže; aroma Frescofort Permaseal; levomentol; voda, prečišćena.

5 mL oralnog rastvora sadrži 1,926 g veštačkog zaslađivača sorbitola (Ph.Eur.) = 0,16 BU.

 

Kako izgleda lek Prospan Liquid i sadržaj pakovanja

Oralni rastvor.

Svetlo smeđi, slabo zamućeni rastvor mirisa na voće i ukusa mentola.

Prospan Liquid, 35 mg/5 mL, oralni rastvor, 1 x 100 mL:

Unutrašnje pakovanje je smeđa staklena boca od 100 mL sa bezbojnim nastavkom za sipanje od plastike (LDPE), sa belim zatvaračem sa navojem od polietilena.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 staklena boca od 100 mL (1 x 100 mL), providna graduisana merica za doziranje od plastike (PP) i Uputstvo za lek.

 

Prospan Liquid, 35 mg/5 mL, oralni rastvor, 1 x 200 mL:

Unutrašnje pakovanje je smeđa staklena boca od 200 mL sa bezbojnim nastavkom za sipanje od plastike (LDPE), sa belim zatvaračem sa navojem od polietilena.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 staklena boca od 200 mL (1 x 200 mL), providna graduisana merica za doziranje od plastike (PP) i Uputstvo za lek.

 

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

SALVEO DOO BEOGRAD

Tošin bunar 272, Beograd-Novi Beograd

Proizvođač:

ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH &CO.KG

Herzbergstrasse 3, Niederdorfelden, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar, 2021.

 

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

Prospan Liquid, 35 mg/5 mL, oralni rastvor, 1 x 100 mL: 515-01-04344-18-001 od 05.01.2021.

Prospan Liquid, 35 mg/5 mL, oralni rastvor, 1 x 200 mL: 515-01-04345-18-001 od 05.01.2021.

Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Nastavite dalje Prikaži moju korpu