Biram Zdravlje logo

Pravila Sambucus kids darivanja

shadow illustration

Darivanje traje od 17.08 - 28.08.2022.

Organizator aktivacije je Salveo d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Tošin bunar 272, (dalje: Organizator ili Salveo d.o.o.)

Učešće je besplatno i dobrovoljno.

Aktivacija se realizuje na Instagram stranici Biram Zdravlje (dalje BZ društvene mreže) za tržište Srbije, a pravila aktivacije su objavljena na blogu www.biramzdravlje.rs websajta.

Učestvujući u aktivaciji, smatra se da je svaki učesnik pročitao pravila, da ih je razumeo u celosti i da je saglasan sa istim.

 

PRAVILA AKTIVACIJE

Na BZ Instagram stranici organizuje se aktivacija „Sambucus kids poklanja“ u okviru koje se pozivaju učesnici da u komentaru napišu da li opremaju dečaka ili devojčicu za školu i označe profil prijatelja koji je u istoj situaciji.

Uslov za učestvovanje u aktivaciji jeste da u komentaru napišu da li opremaju dečaka ili devojčicu za školu i označe profil prijatelja koji je u istoj situaciji, a ukoliko žele podele aktivaciju na story u okviru svog Instagram naloga.

U konkursu učestvuju samo komentari koji su na gore naveden način postavljeni, u navedenom roku na naznačen post. Svi komentari koji su postavljeni u drugom periodu ne mogu da učestvuju u konkursu.

Svaki učesnik može da osvoji samo jednu nagradu.

U okviru Sambucus kids darivanja Organizator će podeliti 4X poklon školski set – anatomski ranac za školu, ranac za fizičko i pernicu za dečake i devojčice. Organizator darivanja kao ni proizvođač nisu odgovorni za bilo kakva eventualna oštećenja nastala nakon dodele poklona.

Nagrade će dobiti 4 komentara po slučajnom odabiru random aplikacije kojom upravlja Biram Zdravlje žiri koga čine: marketing menadžer, digital marketing wizard, brend menadžer.

Na konkursu mogu da učestvuju svi državljani Republike Srbije sa adresom prebivališta u Srbiji, koji su:

● su saglasni sa pravilima ovog konkursa

žele da postave svoje komentare na zadatu temu na BZ Instagram profile prema navedenim pravilima

● pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime i prezime, kontakt telefon i adresu) ukoliko je učesnik osvojio nagradu, u svrhu kontaktiranja i identifikacije dobitnika poklona i dostave poklona.

Svi koji ispunjavanju navedene uslove imaju pravo učešća, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji i realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

 

FOND POKLONA

Broj dobitnika: 4 (četiri)

Ukupan fond poklona: 4 (četiri)

Imena dobitnika će biti objavljena na BZ društvenim mrežama u komentarima na post u roku od 48h posle isteka roka za učešće na konkursu.

 

PREUZIMANJE POKLONA

Podaci ostavljeni u inbox na BZ Instagram profilu od strane dobitnika poklona, neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za potrebe kontaktiranja i identifikacije dobitnika poklona i preuzimanja poklona.

Dobitnici poklona iz ovog konkursa moraju da se jave putem poruke u inbox, odnosno da ostave napred navedene podatke, u periodu od 48h časova od proglašenja dobitnika kako bi poklon mogao da im bude poslat poštom i uručen u roku od 7 radnih dana od tog trenutka. Nepredviđena kašnjenja pri dostavi pošiljke, prouzrokovana višom silom ili radom kurirske službe/pošte nisu odgovornost Organizatora, ali Organizator će se svakako pobrinuti da poklon paketi stignu u što kraćem roku.

Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu i/ili posledice uzrokovane dostavom ili korišćenjem poklona.

 

OPŠTE ODREDBE

Salveo d.o.o. obaveštava sve učesnike u darivanju, da isto ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestvovanje u darivanju uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe koja na darivanju učestvuje.

Kompanija Instagram ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Učestvovanjem u ovoj aktivaciji smatra se da je svaki učesnik/ca pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo/la u celosti i dao/la saglasnost za sledeće:

Saglasan/a sam da su materijali nastali tokom realizacije ovog darivanja (komentari) moje autorsko delo i da mogu da se koriste na internet stranici koju je postavio Organizator, kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, i sl.), a sve u vezi sa ovim konkursom i dok traje promocija ovog darivanja.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci, kao što su ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa, prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika i uručenja poklona. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade. Pristajem da budem kontaktiran/a od strane Salveo d.o.o. u vezi sa ovom konkursom.

Potvrđujem da sam upoznat/a sa pravom Organizatra da pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve komentare, tekstove, zapise, fotografije, videa i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

Na ovaj način, a budući da dobrovoljno dajem sve podatke i odobravam postavljanje svih materijala na BZ društvenim mrežama, potvrđujem da Salveo d.o.o. ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Salveo d.o.o. nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

U slučaju spora isti će se rešavati pred Privrednim sudom u Beogradu, a primenjivaće se pravo

Republike Srbije.

U Beogradu, dana 3.8.2022. godine.