Biram Zdravlje logo

Zašto izabrati original?

shadow illustration

Iz jedne biljke može nastati veliki broj različitih ekstrakata. Proizvodni proces utiče na kvalitet i sastav ekstrakta preparata i uključuje izbor načina ekstrakcije, temperaturu ekstrakcije, čak i jačinu pritiska prilikom ekstrakcije.

Ovo takođe važi i za ekstrakte bršljana. Danas na tržištu postoji veliki broj preparata na bazi bršljana, pa prilikom odabira treba voditi računa o više stvari. Svi biljni preparati za oralnu primenu se mogu klasifikovati, u zavisnosti od indikacija, sadržaja aktivnih principa i klinički odnosno naučno potvrđene bezbednosti i efikasnosti na: biljne lekove, tradicionalne biljne lekove i dodatke ishrani (dijetetske suplemente).

Biljni lekovi imaju naučno potvrđenu efikasnost i bezbednost u primeni, imaju standardizovan sadržaj aktivnih supstanci, što znači da se njihovim korišćenjem uvek unosi tračno određena doza koja obezbeđuje efikasnost.

Kao jedan od najdetaljnije istraživanih fitofarmaceutskih proizvoda, sa preko 65.000 pacijenata koji su učestvovali u istraživanjima, Prospan predstavlja biljni lek koji dokazano ima efikasnost i bezbednost upotrebe u terapiji produktivnog kašlja.

Sastav ekstrakta bršljana u potpunosti je poznat, kao i mehanizam delovanja pojedinih sastojaka na ljudski organizam, upravo zahvaljujući kliničkim studijama koje su rađene na standardizovanom i zaštićenom ekstraktu lista bršljana, EA 575, koji se nalazi isključivo u leku Prospan.

Izjave, koje se odnose na efikasnost i bezbednost biljnog leka Prospan, su bazirane na nizu naučno validnih podataka.

Ali, šta to govori o drugim proizvodima na bazi bršljana? Pre svega, to znači da informacije dostupne za konkretan ekstrakt na kom su rađena istraživanja ne mogu se tako lako primeniti i na druge proizvode. Te informacije važe isključivo za ekstrakte, koji su bili podvrgnuti mnogobrojnim kliničkim istraživanjima i praćenjima.

Uprkos snažnim i potkrepljenim činjenicama naučnih istraživanja, proizvođač Engelhard Arzneimittel kontinuirano nastavlja sa ulaganjem u dalja klinička istraživanja biljnog leka Prospanjer su dokazi zasnovani na činjenicama, relevantni za uspešnost same terapije kašlja.