Biram Zdravlje logo

Tijana i isla ti poklanjaju

shadow illustration

Pokaži pevača u sebi!

Organizator aktivacije je Salveo d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Tošin bunar 272, (dalje: Organizator ili Salveo d.o.o.)

Učešće je besplatno i dobrovoljno.

Aktivacija se realizuje na Instagram stranici Biram Zdravlje (dalje BZ IG) za tržište Srbije kao i na zvaničnoj Instagram stranici Tijane Dapčević (tijana.dapcevic, u nastavku IG tijana.dapcevic), a pravila aktivacije su objavljena na blogu biramzdravlje.rs websajta.

Učestvujući u aktivaciji, smatra se da je svaki učesnik pročitao pravila, da ih je razumeo u celosti i da je saglasan sa istim.

PRAVILA AKTIVACIJE

Na BZ IG I IG tijana.dapcevic organizuje se aktivacija “TIJANA I ISLA TI POKLANJAJU” u okviru koje se pozivaju pratioci da otpevaju refren Tijanine pesme “Zemlja mojih snova”.

Pokaži pevača u sebi i otpevaj refren „Zemlja mojih snova“ na svoj način! Taguj @biramzdravlje.rs i stavi #islavoice. 3 najboljih dobiće bežični mikrofon i isla trešnja paket.

Snimak interpretacije potrebno je aploudovati/ podeliti na ličnom Instagram nalogu u storiju ili na feedu, tagujući @biramzdravlje I #islavoice.

Da bi prijava sa privatnih profila na Instagramu bila vidljiva, potrebno je da profil bude otključan (javan). Javni profil i prijava za učešće u darivanju su dobrovoljni. Objave na zaključanim profilima nisu vidljive Organizatoru i ne učestvuju u aktivaciji.

U konkursu učestvuju samo / story/ feed video koji su na gorenaveden način postavljeni, u navedenom roku na naznačen post. Svi komentari koji su postavljeni u drugom periodu ne mogu da učestvuju u konkursu.

Svaki učesnik može da osvoji samo jednu nagradu.

Organizator će podeliti 3 X bežični mikrofon I 3 x Isla trešnja hydro + paket.

Žiri čine: marketing menadžer Salveo d.o.o, digital marketing wizard Salveo d.o.o. i Tijana Dapčević.

Na konkursu mogu da učestvuju svi državljani Republike Srbije sa adresom prebivališta u Srbiji, koji su:

● su saglasni sa pravilima ovog konkursa

● žele da postave svoje /story/feed video na zadatu temu

● pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime i prezime, kontakt telefon i adresu) ukoliko je učesnik osvojio nagradu, u svrhu kontaktiranja i identifikacije dobitnika poklona i dostave poklona

Svi koji ispunjavanju navedene uslove imaju pravo učešća, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji i realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

FOND POKLONA:

Broj dobitnika: 3

Ukupan fond poklona: 3

Imena dobitnika će biti objavljena na BZ IG profilu u komentarima na najavni post u roku od 7 radnih dana od završetka konkursa.

PREUZIMANJE POKLONA

Podaci ostavljeni u inbox na BZ IG od strane dobitnika poklona, neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za potrebe kontaktiranja i identifikacije dobitnika poklona i preuzimanja poklona.

Dobitnici poklona iz ove aktivacije moraju da se jave putem poruke u inbox, odnosno da ostave napred navedene podatke, u periodu od 48h časova od proglašenja dobitnika kako bi poklon mogao da im bude poslat poštom i uručen u roku od 7 radnih dana od tog trenutka. Nepredviđena kašnjenja pri dostavi pošiljke, prouzrokovana višom silom ili radom kurirske službe/pošte nisu odgovornost Organizatora, ali Organizator će se svakako pobrinuti da poklon paketi stignu u što kraćem roku.

Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu i/ili posledice uzrokovane dostavom ili korišćenjem poklona.

OPŠTE ODREDBE

Salveo d.o.o. obaveštava sve učesnike u darivanju, da isto ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestvovanje u darivanju uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe koja na darivanju učestvuje.

Kompanija Facebook ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Učestvovanjem u ovoj aktivaciji smatra se da je svaki učesnik/ca pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo/la u celosti i dao/la saglasnost za sledeće:

Saglasan/a sam da su materijali nastali tokom realizacije ovog darivanja (komentari, video) moje autorsko delo i da mogu da se koriste na internet stranici koju je postavio Organizator, kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, i sl.), a sve u vezi sa ovim konkursom i dok traje promocija ovog darivanja.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci, kao što su ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa, prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika i uručenja poklona. Takođe sam obavješten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade. Pristajem da budem kontaktiran/a od strane Salveo d.o.o. u vezi sa ovom konkursom.

Potvrđujem da sam upoznat/a sa pravom Organizatra da pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve komentare, tekstove, zapise, fotografije, videa i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

Na ovaj način, a budući da dobrovoljno dajem sve podatke i odobravam postavljanje svih materijala na BZ društvenim mrežama, potvrđujem da Salveo d.o.o. ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Salveo d.o.o. nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

U slučaju spora isti će se rešavati pred Privrednim sudom u Beogradu, a primenjivaće se pravo Republike Srbije.

U Beogradu, dana 28.08.2020. godine.