Biram Zdravlje logo

Buka na poslu - Može li malo tiše?

shadow illustration

Mislite da vam glavobolju zadaje samo obim i vrsta posla? Dokazano je i da buka negativno utiče na koncentraciju i radno okruženje.

Buka predstavlja ogroman izazov u radnom kruženju. Od zaposlenih se u proseku traži da 60% svog vremena provode u fokusirani kako bi obavili posao. 

Nažalost, loša akustična izolacija kancelarija je sekundarna briga arhitekti jer vrlo često budžeti budu usmereni na neke druge radove.

Buka u službenim prostorijama izaziva poteškoće u komunikaciji i smanjenju produktivnosti, pa zbog toga dizajn radnog prostora treba da igra mnogo veću ulogu nego što je to danas slučaj.  

 

Istraživanja pokazuju da je buka najrasprostranjeniji stresor u fizičkom radnom okruženje među industrijskom radnom snagom u SAD i Evropi.  

 

Potrebno nam je 25 minuta da se vratimo svom poslu, nakon što ga nas buka prekine, a još 8 minuta da se vratimo na isti nivo koncentracije kakvu smo imali pre prekida.  

Kada smo okruženi bukom na radnom mestu imamo:

  • somatske tegobe, 
  • poremećaj sna, 
  • povišen krvni pritisak, 
  • povećano lučenje stresa, 
  • loše pamćenje.

 

Buka je uzrok povećanog broja dana bolovanja u mnogim kompanijama, jer je potrebno vreme da se oporavimo od gorenavedenih simptoma koje uzrokuje buka.

Moderna radna okruženja ne pružaju privatnost govora, nivo buke se ne može kontrolisati, pa se otuda i smanjuje zadovoljstvo na poslu.

Koliko su zaposleni zadovoljni, toliko će biti i produktivni. A iz toga proizilazi i uspeh kompanije.  

Dobra akustika u kancelarijama će:  

  • smanjenjiti nivo adrenalina za 30%, 
  • poboljšati izvršavanje zadataka za 60%, 
  • pružiti bolju koncentraciju do 50%. 

 

Zvuk je superpokretač na radnom mestu, pa tako lagana umerena muzika dok radite posao može biti izvor inspiracije. Zvuk utiče na nas neprekidno, a dokazano više puta, da ima veliki uticaj na blagostanje i zdravlje. 

Smanjenje nivoa buke, akustični komfor i neometan rad mogu poboljšati sposobnost zaposlenih da se fokusiraju i razmišljaju jasnije. kao i da osećaju da su pod manjim stresom.  

Zagađenje bukom nije nova borba, ali joj se ne posvećuje dovoljno pažnje. Zato je Biram zdravlje pokrenulo kampanju Može li malo tiše? kojom, uz podršku arhitekte, Duške Grujić, želimo da osvestimo važnost ove teme, kako bismo zajedničkim delovanjem očuvali mir i zadovoljstvo, a smanjili osećaj stresa i anksioznosti koji nam buka izaziva. 

I, može li malo tiše?