Biram Zdravlje logo

Šta je periferna neuropatija i kada se javlja?

shadow illustration

Ako vam trnu ruke ili noge, imate osećaj peckanja, žarenja, bockanja ili osećaj da vam mravi prolaze kroz noge, i imate dijabetes, gotovo sa sigurnošću se može zaključiti da su ovo simptomi dijabetesne polineuropatije. Ipak, neuropatija u vidu ovih simptoma može se javiti i kod onih koji nisu dijabetičari.

Šta je periferna neuropatija?

Periferna neuropatija predstavlja grupu oboljenja kod kojih je prisutno oštećenje perifernih nerava koje dovodi do nastanka slabosti, utrnulosti i bola u rukama i nogama. Takođe može zahvatiti druge regije organizma.

Dijabetes (šećerna bolest) predstavlja najčešći uzrok periferne neuropatije, a u ostale uzroke spadaju traumatske povrede, infekcije, metabolički poremećaji, nasledni uzroci kao i ekspozicija toksičnim supstancama.

Učestalost dijabetesa u svetskoj populaciji je 6,4%, dok je u Srbiji učestalost veća i iznosi 8.1% 8,1% što čini oko 564.000 pacijenata. Smatra se da je taj broj u našoj zemlji i veći i da oko 700.000 pacijenata boluje od ove bolesti, jer veliki broj pacijenata još uvek nije zvanično registrovan. Polovina pacijenata sa dijabetesom ima simptome periferne neuropatije, koja je ujedno i najčešća komplikacija dijabetes mellitus-a.

U početku bolesti dolazi do degeneracije i propadanja nervnih vlakana, a kako je sprečena regeneracije i nema adekvatne ekscitacije (nadraživanja) dolazi do pojave i razvoja simptoma.

shadow illustration

Najčešće se javljaju:

 • Neuropatski bol (žarenje, peckanje, probodi, bockanje, trnjenje, mravinjanje)
 • Hiperestezija (smanjena osetljivost)
 • Alodinija (bol uzrokovan običnim dodirom)
 • Anestezija (gubitak osećaja za bol)

Dijagnozu dijabetesne neuropatije uspostavlja neurolog, pre svega anamnezom, specifičnim upitnicima i neurološkim testovima.

Kako prevenirati i lečiti neuropatiju usled dijabetesa?

Preventivna terapija ima za cilj sprečavanje razvoja dijabetesne polineuropatije. Pokazalo se da primena uravnotežene dijete i posebnog programa fizičkih vežbi povećava sposobnost kožne reinervacije i smanjuje bol kod bolesnika sa dijabetesnom polineuropatijom. Cilj je takođe i postići dobru kontrolu glikemije.

Farmakološka terapija razvijene dijabetesne neuropatije obuhvata dva pravca terapije. Prvi je primena simptomatske terapije koja je uglavnom usmerena na neuropatski bol, a drugi je terapija usmerena na patogenetski proces osnovne bolesti, tj.njen uzrok.

Terapija usmerena na uzrok dijabetesne neuropatije uključuje primenu alfa-lipoinske kiseline, inhibitora aldoza – reduktaze, benfotiamin, C-peptid, matične ćelije i intretekalno davanje insulina.

Kontrolisana glikemija, umerena fizička aktivnost i pravilna ishrana značajno utiču na stepen i pojavu komplikacija šećerne bolesti pa i na perifernu neuropatiju. Alfa-lipoinska kiselina, zahvaljujući pre svega svom metaboličkom, antioksidativnom i anti-inflamatornom dejstvu predstavlja jedan od najznačajnih faktora kako u prevenciji tako i u lečenju dijabetesne periferne neuropatije, što je dokazano mnogim kliničkim studijama.

Zašto lekari preporučuju čisti R- oblik alfa-lipoinske kiseline kod dijabetesne neuropatije?

Čist R-oblik alfa-lipoinske kiseline preporučuje se iz 3 razloga:

 1. R-oblik alfa-lipoinske kiseline (LipineRve 300 mg) je jedini prirodan oblik alfa- lipoinske kiseline,
 2. Čist R-oblik efikasnije deluje od drugih oblika (npr. od R+S oblika u racemskoj smeši).
 3. Čist R-oblik veoma brzo postiže maksimalnu koncentraciju u plazmi, odnosno efekti se ispoljavaju već nakon 4-5 dana što je i klinički potvrđeno, dok je za druge oblike potrebno 3-4 nedelje

Koji proizvod kod nas sadrži čisti R-oblik alfa-lipoinske kiseline?

Na našem tržištu je dostupan LipineRve 300mg sa višestrukim dejstvom koji predstavlja snažan neuroprotektiv vrlo bitan u prevenciji i tretmanu dijabetesne neuropatije.

 1. Smanjuje neuropatski bol
 2. Smanjuje simptome trnjenja i žarenja u stopalima
 3. Deluje brzo i efikasno

 

KUPI ONLINE

 

Koji su još benefiti alfa-lipoinske kiseline?

Alfa-lipoinska kiselina pozitivno utiče na kognitivne sposobnosti i može se koristiti i preventivno i kada:

 • imate poteškoća da se koncentrišete
 • teško se prisećate stvari iz svakodnevnice ili događaja iz prošlosti
 • Izloženi ste prekomernom stresu
 • Kao antioksidanas alfa-lipoinska kiselina se preporučuje u mnogim protokolima za prevenciji i tretmanu lakših oblika virusne infekcije poput covid-19

SAZNAJ VIŠE O PROIZVODU

⇒LipineRve je dostupan u svim bolje snabdevenim apotekama i drogerijama, kao i na našem webshopu.