Biram Zdravlje logo

PRAVILA Immusan C 800 DARIVANJA

shadow illustration

Organizator aktivacije je Salveo d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Bulevar Milutina Milankovića 3v, (dalje: Organizator ili Salveo d.o.o.) 

Učešće je besplatno i dobrovoljno. 

Aktivacija se realizuje na Instagram stranici Biram Zdravlje (dalje BZ društvene mreže) za tržište Srbije, a pravila aktivacije su objavljena na blogu biramzdravlje.rs websajta. 

Učestvujući u aktivaciji, smatra se da je svaki učesnik pročitao pravila, da ih je razumeo u celosti i da je saglasan sa istim. 

 

PRAVILA AKTIVACIJE 

Na BZ Instagram stranici organizuje se aktivacija „Uzmi svih 5 od 5“ u okviru koje se pozivaju učesnici da snime video sa pesmom. 

Uslov za učestvovanje u aktivaciji jeste da snime video sa pesmom „Uzmi svih 5 od 5“ i podele video na svom Instagram story i obavezno označe Instagram profil @biramzdravlje.rs. Profil mora biti otključan. 

U aktivaciji učestvuju samo videa koji su na gore naveden način postavljena u navedenom roku na naznačen post. Sva videa koji su postavljene u drugom periodu ne mogu da učestvuju u konkursu. 

Svaki učesnik može da osvoji samo jedan poklon. 

U okviru Immusan C 800 darivanja Organizator će podeliti 3 paketa koji uključuju: Gorenje cediljku za voće i Immusan C 800. Organizator darivanja kao ni proizvođač nisu odgovorni za bilo kakva posledice nakon dodele poklona. 

Poklone će dobiti 3 profila  koji po odluci žirija budu najkreativniji. Biram Zdravlje žiri čine: marketing menadžer, digital marketing wizard, brend menadžer. 

Na konkursu mogu da učestvuju svi državljani Republike Srbije sa adresom prebivališta u Srbiji, koji su: 

● su saglasni sa pravilima ovog konkursa, žele da postave video na svom Instagram profilu prema navedenim pravilima 

● pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime i prezime, kontakt telefon i adresu) ukoliko su dobili poklon, u svrhu kontaktiranja i identifikacije onoga ko se daruje i radi dostave paketića 

Svi koji ispunjavanju navedene uslove imaju pravo učešća, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji i realizaciji ovog darivanja, kao i članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

 

FOND POKLONA: 

Broj pratilaca kojima idu pokloni: 3 (tri) 

Ukupan fond poklona: (tri) 

Imena onih koji su dobili poklone će biti objavljena na BZ društvenim mrežama u roku od 48h posle isteka roka za učešće na konkursu. 

 

PREUZIMANJE POKLONA 

Podaci ostavljeni u inbox na BZ Instagram profilu od strane dobitnika poklona, neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za potrebe kontaktiranja i identifikacije dobitnika poklona i preuzimanja poklona. 

Oni koji su dobili poklone iz ovog konkursa moraju da se jave putem poruke u inbox, odnosno da ostave napred navedene podatke, u periodu od 48h časova od proglašenja dobitnika kako bi poklon mogao da im bude poslat poštom i uručen u roku od 7 radnih dana od tog trenutka. Nepredviđena kašnjenja pri dostavi pošiljke, prouzrokovana višom silom ili radom kurirske službe/pošte nisu odgovornost Organizatora, ali Organizator će se svakako pobrinuti da poklon paketi stignu u što kraćem roku. 

Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu i/ili posledice uzrokovane dostavom ili korišćenjem poklona. 

 

OPŠTE ODREDBE 

Salveo d.o.o. obaveštava sve učesnike u darivanju, da isto ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestvovanje u darivanju uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe koja na darivanju učestvuje. 

Kompanija Instagram ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ove aktivacije i ne snosi nikakvu odgovornost za istu.

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, 

trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu. 

Učestvovanjem u ovoj aktivaciji smatra se da je svaki učesnik/ca pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo/la u celosti i dao/la saglasnost za sledeće: 

Saglasan/a sam da su materijali nastali tokom realizacije ovog darivanja (videa) moje autorsko delo i da mogu da se koriste na internet stranici koju je postavio Organizator, kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, i sl.), a sve u vezi sa ovim konkursom i dok traje promocija ovog darivanja. 

Obavešten/a sam da se moji lični podaci, kao što su ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa, prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika i uručenja poklona. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade. Pristajem da budem kontaktiran/a od strane Salveo d.o.o. u vezi sa ovom aktivacijom.

Potvrđujem da sam upoznat/a sa pravom Organizatra da pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve komentare, tekstove, zapise, fotografije, videa i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.). 

Na ovaj način, a budući da dobrovoljno dajem sve podatke i odobravam postavljanje svih materijala na BZ društvenim mrežama, potvrđujem da Salveo d.o.o. ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Salveo d.o.o. nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem. 

U slučaju spora isti će se rešavati pred Privrednim sudom u Beogradu, a primenjivaće se pravo Republike Srbije. 

U Beogradu, dana 1.3.2023.