Biram Zdravlje logo

Pantogar® kapsule

Potražite u apotekama

Pantogar® sadrži jedinstveni, visoko koncentrisani kompleks aktivne supstance koji sprečava gubitak kose i povećava metaboličku aktivnost korena dlake. Ovo stimuliše ćelije kose da se dele i formiraju nove ćelije, a kosa se vraća u aktivnu fazu rasta. Efikasnost Pantogar® kapsula protiv gubitka kose dokazana je u brojnim kliničkim studijama.

Aktivne supstance čine Pantogar® efikasnim

Jedinstvena kombinacija aktivnih supstanci ponovo aktivira prirodnu funkciju korena dlake.

Difuzni gubitak kose se javlja zbog poremećaja ciklusa rasta dlake.

Ako koren kose nije dovoljno hranjen ili je oslabljen usled bolesti ili stresa, metabolička aktivnost se smanjuje, deljenje ćelija se smanjuje i faza rasta kose se smanjuje.

To dovodi do neravnoteže između anagenske faze (faza rasta) i telogenske faze (faza stagnacije ili odmora), a više kose opada nego što raste.

Pantogar® sadrži specifično formulisanu kombinaciju aktivnih supstanci koje reaktiviraju prirodnu funkciju korena kose i zaustavljaju opadanje kose. Podela ćelija se stimuliše i dlaka prelazi iz faze odmora u fazu aktivnog rasta.

 

Koje aktivne supstance su neophodne da biste sprečili gubitak kose?

Kako bi sprečili difuzni gubitak kose, kosa se mora vratiti u fazu rasta. Da bi se to postiglo, koren kose zahteva niz aktivnih supstanci koje podržavaju metabolizam kose i čine osnovu za zdrav novi rast.

 • Cistin je glavna komponenta keratina, promoviše prirodnu funkciju korena kose i ima antioksidativni efekat, delujući kao čistač
 • Tiamin povećava metaboličku aktivnost korena kose
 • Kalcijum pantotenat (vitamin B5) podržava energetski metabolizam u reprodukciji ćelija, stimuliše razmnožavanje i podržava regeneraciju postojećih ćelija
 • Medicinski kvasac sadrži elemente u tragovima i vitamine, aktivira metabolizam i stimuliše formiranje novih ćelija
 • Keratin je glavna komponenta svake dlake i predstavlja osnovni izgradni blok za zdravu kosu
 • Para-aminobenzoeva kiselina pozitivno utiče na pigmentaciju kose

Sve aktivne supstance u Pantogar® kapsulama su prisutne u velikim dozama, a zajedno podržavaju prirodnu funkciju korena kose aktiviranjem metabolizma i stimulacijom formiranja novih ćelija dlake.

Dlaka se vraća u fazu aktivnog rasta, gubitak kose se zaustavlja, a nova zdrava kosa ponovo raste.

Za razliku od dodataka ishrani, Pantogar® je lek koji se izdaje bez lekarskog recepta, dostupan samo u apotekama.

 

Kako koristiti Pantogar® kapsule?

Odrasli (stariji od 18 godina): jedna Pantogar® kapsula tri puta na dan, tokom 3-4 meseca.

Pantogar kapsulu progutati celu sa malo tečnosti.

U jednom pakovanju Pantogar® kapsula se nalazi 90 kapsula.

Tokom tretmana sa Pantogar®-om, metabolizam korena kose se direktno aktivira i stimuliše se formiranje novih ćelija. Gubitak kose se zaustavlja i kosa se vraća u fazu rasta. Pošto kosa raste samo oko jedan centimetar mesečno, potrebno je nekoliko meseci da uspeh tretmana postane vidljiv.

Dajte kosi vreme koje je potrebno kako bi ponovo postala zdrava i jaka. Pridružite se mnogima koji su se pozdravili sa gubicima kose zahvaljujući Pantogar®-u.

Uputstvo za upotrebu proizvoda

UPUTSTVO ZA LEK

Pantogar® kapsula, tvrda, 100 mg + 60 mg + 60 mg + 20 mg + 20 mg + 20 mg
Pakovanje:blister, 6 x 15, 90 kapsula, tvrdih
Proizvođač:Merz Pharma GmbH
Adresa:Ludwigstrase 22, D-64354 Reinheim, Nemačka
Podnosilac zahteva:Salveo d.o.o.
Adresa:Tošin bunar 272, Beograd
Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik : 
Pantogar® kapsula, tvrda, 100 mg + 60 mg + 60 mg + 20 mg + 20 mg + 20 mg 
INN Medicinski kvasac, tiamin, kalcijum - pantotenat, cistin, p-aminobenzojeva kiselina, keratin

Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas. Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Pantogar, da biste sa njim postigli najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom lekaru. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Pantogar i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pantogar
 3. Kako se upotrebljava lek Pantogar
 4. Moguća neželjena dejstva
 5. Kako čuvati lek Pantogar
 6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK  PANTOGAR  I ČEMU JE NAMENJEN

Pantogar kapsule smanjuju difuzno opadanje kose tako što poboljšavaju strukturu same dlake. Takođe povećavaju otpornost kose na različite mehaničke i hemijske štetne faktore. Pantogar kapsule podstiču rast noktiju i povećavaju njihovu čvrstinu.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Pantogar

Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lek Pantogar ne smete koristiti:
Ne uzimajte lek ako ste preosetljivi na neku njegovu komponentu.

Kada uzimate lek Pantogar, posebno vodite računa:
Ne preporučuje se istovremena primena preparata Pantogar i sulfonamidskih lekova. S obzirom da je kod pedijatrijske populacije povećan rizik od ispoljavanja reakcija preosetljivosti, ne preporučuje se primena preparata Pantogar kod dece. Kod opadanja kose usled smanjene funkcije štitaste žlezde, gljivičnih infekcija, hormonskih poremećaja, sistemskog lupusa ili šećerne bolesti, neophodna je farmakološka terapija osnovnog oboljenja. Kod opadanja kose usled hemioterapije, preporučuje se primena nefarmakoloških mera (npr.posebna nega kose, prilagođavanje frizure). Kod povećane lomljivosti i krtosti noktiju usled gljivične infekcije ili psorijaze, takođe je neophodna farmakološka terapija osnovnog oboljenja.

Primena drugih lekova

Ukoliko koristite neki preparat koji sadrži sulfonamide, pre nego što počenete da koristite Pantogar konsultujte Vašeg lekara.

Uzimanje leka Pantogar sa hranom ili pićima

Do sada nije poznato da neka vrsta hrane ili pića može da utiče na dejstvo Pantogar kapsula.

Primena leka Pantogar u periodu trudnoće i dojenja

Istraživanja na životinjama su nedovoljna da ukažu na efekat na trudnoću i embrio/fetalni razvoj, rađanje i postnatalni razvoj. Nije poznata opasnost za ljude. Tokom trudnoće i laktacije Pantogar može biti propisan samo nakon pažljive procene odnosa između potencijalne koristi i mogućeg rizika. Ne postoji dovoljno podataka o bezbednosti ovog leka u trudnoći i u periodu dojenja. Ukoliko ste trudni ili dojite, obratite se Vašem lekaru koji će odlučiti o primeni ovog leka.

Uticaj leka Pantogar na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama 

Nije poznato da preparat utiče na sposobnost upravljanja vozilom i mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Pantogar 

Do sada nije poznato da pomoćne supstance imaju negativan uticaj na organizam. Ipak, u slučaju pojave bilo kakvih simptoma, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PANTOGAR

Ukoliko mislite da lek Pantogar suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu. Ukoliko lekar nije drugačije propisao, uobičajena doza je: Osobe starije od 18 godina: 3 puta dnevno po 1 kapsula. Pantogar kapsule uzimajte za vreme obroka, sa malo tečnosti bez žvakanja. Prosečno lečenje treba da traje 3-4 meseci. Ukoliko je potrebno, možete ponoviti ili nastaviti lečenje sa Pantogar kapsulama.

Nema dovoljno podataka o efikasnosti i bezbednosti primene ovog preparata kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Ako ste uzeli više leka Pantogar nego što je trebalo  

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Pantogar nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim Iekarom ili farmaceutom! Do sada nisu registrovani takvi slučajevi, ali ako se jave određeni simptomi pri uzimanju doza većih od preporučenih, odmah se obratite Vašem lekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Pantogar

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomeslite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ako naglo prestanete da uzimate lek Pantogar

Nema nikakvih efekata.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lekovi i Pantogar kapsule mogu imati neželjena dejstva, koja su klasifikovana prema učestalosti na sledeći način:

Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):
Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):
Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

Poremećaji nervnog sistema

Nepoznata učestalost: glavobolja i vrtoglavica

Kardiološki poremećaji:

Retka: tahikardija, ubrzan puls
Nepoznata učestalost: palpitacije (osećaj lupanja srca)

Gastrointestinalni poremećaji

Nepoznata učestalost: dijareja, povraćanje, abdominalni bol, flatulencija (nadimanje), gorušica, nauzeja (mučnina)
Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva
Retka: urtikarija (koprivnjača), raš (osip), pruritus (svrab)
Nepoznata učestalost: eritem (crvenilo)

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Retka: pojačano znojenje
Ukoliko primetite ove simptome, obavestite Vašeg lekara.

5. KAKO ČUVATI LEK PANTOGAR

Rok upotrebe

Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe u pakovanju za prodaju je 3 godine.

Čuvanje

Lek čuvati na temperaturi do 25 C.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Pantogar

Jedna kapsula tvrda sadrži: medicinski kvasac 100mg, tiamin-nitrat 60mg, kalcijum-pantotenat 60mg, cistin 20mg, p-aminobenzojeva kiselina 20mg, keratin 20mg.
Lista pomoćnih supstanci:

 • Celuloza, mikrokristalna 
 • Povidon
 • Silicijum – dioksid, koloidni, bezvodni 
 • Talk
 • Magnezijum stearat 
 • Želatin
 • Titan-dioksid (E 171) 
 • Gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172)
 • Indigotin (E 132)

Kako izgleda lek Pantogar i sadržaj pakovanja

Kapsula, tvrda
Opis: tvrde, neprovidne želatinske kapsule, tamnozelene kapice i svetlosmeđeg tela.
Opis unutrašnjeg pakovanja: PVC/PVdC- Aluminijumski blister sa 15 kapsula, tvrdih. Opis spoljašnjeg pakovanja: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi šest blistera sa po 15 kapsula, tvrdih (ukupno 90 kapsula, tvrdih)
 

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: Salveo d.o.o. Tošin bunar 272, Beograd, Srbija

Proizvođač: Merz Pharma GmbH, Ludwigstrase 22, D-64354 Reinheim, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno 

Jun, 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-7322-12-001 od 03.09.2013.

 

Pitanja i odgovori

Da li Pantogar kapsule mogu da se koriste za vreme jakih hemioterapija?

Pantogar predstavlja kompleks vitamina B grupe, aminokiselina i proteina i generalno se dobro podnosi. Jedina opisana interakcija sa drugim lekovima je interakcija sa sulfonamidima (vrsta lekova koja se koristi za lečenje raznih vrsta oboljenja). Potrebno je da se konsultujete sa Vašim lekarom da li je terapija koju primate kompatibilna sa lekom Pantogar.

Da li su Pantogar kapsule vegan?

Pantogar kapsule nisu veganski proizvod, jer imaju želatin koji je životinjskog porekla.

expand_circle_right Pogledajte sva pitanja

Pitajte nas

Ukoliko imate pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na Vaš upit.

expand_circle_right Postavite pitanje

Uputstvo za upotrebu proizvoda

UPUTSTVO ZA LEK

Pantogar® kapsula, tvrda, 100 mg + 60 mg + 60 mg + 20 mg + 20 mg + 20 mg
Pakovanje:blister, 6 x 15, 90 kapsula, tvrdih
Proizvođač:Merz Pharma GmbH
Adresa:Ludwigstrase 22, D-64354 Reinheim, Nemačka
Podnosilac zahteva:Salveo d.o.o.
Adresa:Tošin bunar 272, Beograd
Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik : 
Pantogar® kapsula, tvrda, 100 mg + 60 mg + 60 mg + 20 mg + 20 mg + 20 mg 
INN Medicinski kvasac, tiamin, kalcijum - pantotenat, cistin, p-aminobenzojeva kiselina, keratin

Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas. Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Pantogar, da biste sa njim postigli najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom lekaru. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Pantogar i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pantogar
 3. Kako se upotrebljava lek Pantogar
 4. Moguća neželjena dejstva
 5. Kako čuvati lek Pantogar
 6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK  PANTOGAR  I ČEMU JE NAMENJEN

Pantogar kapsule smanjuju difuzno opadanje kose tako što poboljšavaju strukturu same dlake. Takođe povećavaju otpornost kose na različite mehaničke i hemijske štetne faktore. Pantogar kapsule podstiču rast noktiju i povećavaju njihovu čvrstinu.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Pantogar

Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lek Pantogar ne smete koristiti:
Ne uzimajte lek ako ste preosetljivi na neku njegovu komponentu.

Kada uzimate lek Pantogar, posebno vodite računa:
Ne preporučuje se istovremena primena preparata Pantogar i sulfonamidskih lekova. S obzirom da je kod pedijatrijske populacije povećan rizik od ispoljavanja reakcija preosetljivosti, ne preporučuje se primena preparata Pantogar kod dece. Kod opadanja kose usled smanjene funkcije štitaste žlezde, gljivičnih infekcija, hormonskih poremećaja, sistemskog lupusa ili šećerne bolesti, neophodna je farmakološka terapija osnovnog oboljenja. Kod opadanja kose usled hemioterapije, preporučuje se primena nefarmakoloških mera (npr.posebna nega kose, prilagođavanje frizure). Kod povećane lomljivosti i krtosti noktiju usled gljivične infekcije ili psorijaze, takođe je neophodna farmakološka terapija osnovnog oboljenja.

Primena drugih lekova

Ukoliko koristite neki preparat koji sadrži sulfonamide, pre nego što počenete da koristite Pantogar konsultujte Vašeg lekara.

Uzimanje leka Pantogar sa hranom ili pićima

Do sada nije poznato da neka vrsta hrane ili pića može da utiče na dejstvo Pantogar kapsula.

Primena leka Pantogar u periodu trudnoće i dojenja

Istraživanja na životinjama su nedovoljna da ukažu na efekat na trudnoću i embrio/fetalni razvoj, rađanje i postnatalni razvoj. Nije poznata opasnost za ljude. Tokom trudnoće i laktacije Pantogar može biti propisan samo nakon pažljive procene odnosa između potencijalne koristi i mogućeg rizika. Ne postoji dovoljno podataka o bezbednosti ovog leka u trudnoći i u periodu dojenja. Ukoliko ste trudni ili dojite, obratite se Vašem lekaru koji će odlučiti o primeni ovog leka.

Uticaj leka Pantogar na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama 

Nije poznato da preparat utiče na sposobnost upravljanja vozilom i mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Pantogar 

Do sada nije poznato da pomoćne supstance imaju negativan uticaj na organizam. Ipak, u slučaju pojave bilo kakvih simptoma, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PANTOGAR

Ukoliko mislite da lek Pantogar suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu. Ukoliko lekar nije drugačije propisao, uobičajena doza je: Osobe starije od 18 godina: 3 puta dnevno po 1 kapsula. Pantogar kapsule uzimajte za vreme obroka, sa malo tečnosti bez žvakanja. Prosečno lečenje treba da traje 3-4 meseci. Ukoliko je potrebno, možete ponoviti ili nastaviti lečenje sa Pantogar kapsulama.

Nema dovoljno podataka o efikasnosti i bezbednosti primene ovog preparata kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Ako ste uzeli više leka Pantogar nego što je trebalo  

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Pantogar nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim Iekarom ili farmaceutom! Do sada nisu registrovani takvi slučajevi, ali ako se jave određeni simptomi pri uzimanju doza većih od preporučenih, odmah se obratite Vašem lekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Pantogar

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomeslite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ako naglo prestanete da uzimate lek Pantogar

Nema nikakvih efekata.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lekovi i Pantogar kapsule mogu imati neželjena dejstva, koja su klasifikovana prema učestalosti na sledeći način:

Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):
Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):
Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

Poremećaji nervnog sistema

Nepoznata učestalost: glavobolja i vrtoglavica

Kardiološki poremećaji:

Retka: tahikardija, ubrzan puls
Nepoznata učestalost: palpitacije (osećaj lupanja srca)

Gastrointestinalni poremećaji

Nepoznata učestalost: dijareja, povraćanje, abdominalni bol, flatulencija (nadimanje), gorušica, nauzeja (mučnina)
Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva
Retka: urtikarija (koprivnjača), raš (osip), pruritus (svrab)
Nepoznata učestalost: eritem (crvenilo)

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Retka: pojačano znojenje
Ukoliko primetite ove simptome, obavestite Vašeg lekara.

5. KAKO ČUVATI LEK PANTOGAR

Rok upotrebe

Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe u pakovanju za prodaju je 3 godine.

Čuvanje

Lek čuvati na temperaturi do 25 C.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Pantogar

Jedna kapsula tvrda sadrži: medicinski kvasac 100mg, tiamin-nitrat 60mg, kalcijum-pantotenat 60mg, cistin 20mg, p-aminobenzojeva kiselina 20mg, keratin 20mg.
Lista pomoćnih supstanci:

 • Celuloza, mikrokristalna 
 • Povidon
 • Silicijum – dioksid, koloidni, bezvodni 
 • Talk
 • Magnezijum stearat 
 • Želatin
 • Titan-dioksid (E 171) 
 • Gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172)
 • Indigotin (E 132)

Kako izgleda lek Pantogar i sadržaj pakovanja

Kapsula, tvrda
Opis: tvrde, neprovidne želatinske kapsule, tamnozelene kapice i svetlosmeđeg tela.
Opis unutrašnjeg pakovanja: PVC/PVdC- Aluminijumski blister sa 15 kapsula, tvrdih. Opis spoljašnjeg pakovanja: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi šest blistera sa po 15 kapsula, tvrdih (ukupno 90 kapsula, tvrdih)
 

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: Salveo d.o.o. Tošin bunar 272, Beograd, Srbija

Proizvođač: Merz Pharma GmbH, Ludwigstrase 22, D-64354 Reinheim, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno 

Jun, 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-7322-12-001 od 03.09.2013.

 

Pre upotrebe detaljno pročitati upustvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Nastavite dalje Prikaži moju korpu