Biram Zdravlje logo

Šta može biti uzrok počajanom opadanju kose?

shadow illustration

Piše: Doc.dr Jelena Perić, Klinika za dermatovenerologiju, KCS

Pojačano opadanje kose ili efluvijum je jedan od najčeščih poremećaja sa kojim se dermatolozi sreću u svakodnevnom radu. Pri tome, važno je naglasiti da normalan ciklus rasta dlake podrazumeva zamenu svake vlasi unutar 3-5 godina. Iz tog razloga, dlaka prirodno, kontinuirano opada da bi se zamenila novom. Prosečno, većina ljudi dnevno gubi 50-100 dlaka, ali taj proces obično prolazi neprimećeno.

Stoga, veoma je teško precizno definisati šta zapravo predstavlja pojačano opadanje kose. Načelno, prema literaturi, ovaj pojam se odnosi na različita patološka stanja koja dovode do gubitka više od 100 vlasi kose tokom jednog dana.

Na drugoj strani, potrebno je odvojeno sagledati pojam alopecije ili ćelavosti, pod kojim se podrazumeva smanjenje broja dlaka ili njihov potpuni nedostatak u regionima na kojima se ona normalno nalazi. Iako gubitak dlake može postojati i na drugim delovima tela, većina ljudi pod pojmom alopecije podrazumeva samo proređenost ili nedostatak kose, što se zapravo i najčešće sreće u kliničkoj praksi.

Prema mišljenju eksperata iz oblasti trihologije, oblasti koja se specifično bavi poremećajima dlake, karakteristike zdrave kose odnose se na njen očuvan volumen, sjaj, debljinu i elastičnost vlasi.

Različiti faktori, uključujući naslednu predispoziciju, endokrinološke poremećaje, sistemske i autoimunske bolesti, infekcije, traume, psihološke poremećaje. strukurne anomalije dlake, kao i loše navike u negovanju i postupcima ulepšavanja, mogu dovesti do pojačanog opadanja kose i/ili njenog nedostatka, kao i do promene izgleda i kvaliteta vlasi.

shadow illustration

Najčešći urok nedostatka kose u opštoj populaciji je androgenetska alopecija. Bolest je genetski uslovljena, uz značajno ulogu muških polnih hormona (androgena) u njenom nastanku. Javlja se kod oba pola, obično sa početkom između 18. do 25. godine života i manifestuje se postepenim proređivanjem kose u čeono-temenom regionu, koje vremenom napreduje do potpunog nedostaka dlake u zahvaćenim zonama.

Pri tome je značajno napomenuti da su kod obolelih muškaraca nivoi muških polnih hormona u normalnim okvirima, dok je, nasuprot tome, kod jednog procenta obolelih žena prisutan hormonski dizbalans, što svakako ukazuje na potrebu za odgovarajućim endokrinološkim ispitivanjima.

Iako je androgenetska alopecija izuzetno česta bolest, ona nije ujedno i najčešči razlog zbog koga pacijenti traže pomoć stručnjaka iz oblasti trihologije. Razlog za to verovatno leži u postepenoj progresiji ovog oblika alopecije, što značajno poboljšava adaptaciju pacijenta na prisustvo bolesti, kao i u dobroj informisanosti pacijenata o uzrocima njenog nastanka, toku bolesti i ograničenim terapijskim mogućnostima.

Najčešči razlog za obraćanje lekaru predstavlja intenzivno, naglo opadanje kose, koje može imati brojne uzroke u svojoj osnovi. Kod većine pacijenata ovaj poremećaj nastaje kao posledica intenzivnog emocionalnog ili fizičkog stresa, koji je obično uzrokovan teškom bakterijskom ili virusnom infekcije praćenom visokom telesnom temperaturom. Najčešće je primetan dva do četiri meseca nakon stresnog događaja. U najvećem broju slučajeva kosa se u potpunosti regeneriše tokom narednih nekoloko meseci. Slično se manifestuje i postporođajni gubitak kose, koji je obično najintenzivniji u četvrtom mesecu posle porođaja, pri čemu se potpuni oporavak kose očekuje do navršenog prvog rođendana deteta.

Povećano opadanje kose može biti povezano i sa primenom kontraceptiva, što posebno treba imati u vidu pri skoro započetoj ili obustavljenoj primeni ovih lekova.

Takođe, uzrok ovog poremećaja mogu biti i rigorozne dijete koje dovode do pojave deficita cinka, gvožđa i proteina.

Obzirom da kosa predstavlja jedan od vitalnih aspekata identiteta jedne osobe, njen gubitak može uzrokovati značajan emocionalni stres kod obolelih osoba. Logično je pretpostaviti da različite estetske posledice koje se javljaju usled različitih kliničkih prezentacija alopecije, a koje se kreću od proređenosti kose, nedostatka kose u jednoj zoni koji se može jednostavno prikriti, do dramatičnog gubitka celokupne telesne dlake, ispoljavaju različit stepen psihološkog uticaja na obolele osobe.

Međutim, u kliničkoj praksi često se srećemo sa osobama sa blagim formama alopecije koji prenaglašeno emocionalno reaguju na jedva uočljive estetske nedostatake, što govori u prilog važnosti ovog probema i ukazuju na potrebu za njihovim lečenjem., čak i u slučajevima jedva uočljivih kliničkih manifestacija.

U našim apotekama dostupan je kompletan tretman protiv opadanja kose i za brži rast dlake - Pantogar® šampon i tonik. Pantogar® je vodeći brend svetskog tržišta u lečenju difuznog gubitka kose. 

Sadrži jedinstven kompleks B vitamina, proteina, amino-kiselina koji:

  • Uspešno pomaže u tretmanu opadanja kose
  • Ima klinički dokazanu efikasnost
  • Vraća kosi snagu i otpornost

Saznajte više o Pantogar® proizvodima ovde.