Biram Zdravlje logo

Trachisan®

Potražite u apotekama

Bliži se važan sastanak ili dugo iščekivana utakmica, a Vas lomi bol u grlu. Želite da zadržite samopouzdanje i ostanete u dobroj formi? Potrebno vam je brzo i efikasno rešenje? Nemački lek, sa antibiotikom lokalnog delovanja, dostupan u apotekama, bez lekarskog recepta.

Zašto Trachisan®?

Trachisan je lek koji u svom sastavu sadrži:

Antibiotik, visoke antibakterijske efikasnosti u grlu i usnoj duplji. Na taj način izbegnuto je delovanje antibiotika na ceo organizam. Bez stvorene otpornosti bakterija. Usled svoje bezbednosti primene i širokog spektra delovanja na većinu bakterija, gljivica i pojedine viruse, tirotricin se smatra antibiotikom izbora za lečenje akutnih infekcija u grlu i usnoj duplji.

Anestetik, koji brzo smanjuje bol u grlu i olakšava gutanje i govor.

Antiseptik, efikasno deluje protiv najčešćih uzročnika infekcije grla i usne duplje.

Antibiotik dostupan bez lekarskog recepta, kako to?

Trachisan u svom sastavu sadrži antibiotik tirotricin, koji deluje samo lokalno u grlu i usnoj duplji. Zbog veličine molekula, slabe rastvorljivosti u vodi i otpornosti na enzim peptidazu, ovaj antibiotik ne prolazi kroz kožu i sluzokožu.

Čak iako greškom stigne do želudca, tirotricin se tu razlaže i ne prolazi u krv. Na ovaj način izbegnuti su brojni nedostaci sistemskih antibiotika. Kako je u pitanju lokalni antibiotik, lek se ne mora uzimati u tačno određeno vreme, pa je i upotreba daleko jednostavnija. Odrasli ga mogu uzimati kada se jave simptomi bola ili grebanja u grlu, do 8 puta u toku dana, a deca starija od 12 godina, do 6 puta u toku dana.

Dobro se podnosi, bez šećera je, mogu ga koristiti dijabetičari, pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom i drugi hronični bolesnici.

Neželjena dejstva koja su česta kod sistemskih antibiotika, kao što je dijareja, mučnina, povraćanje su izbegnuti.

Kada tražiti Trachisan® u apoteci?

 • Kada grlo boli, gutanje je otežano i teško se govori.
 • Kada Vam je potrebno brzo rešenje za infekciju grla ili usne duplje.
 • Kada imate bakterijsku infekciju u grlu ili usnoj duplji, a nemate lekarski recept.

Kutija Trachisan-a sadrži 20 komprimovanih lozengi, bez šećera.

 

Uputstvo za upotrebu proizvoda

UPUTSTVO ZA LEK

Trachisan®, 0,5mg/1,0mg/1,0mg, komprimovana lozenga
tirotricin, lidokain, hlorheksidin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Trachisan i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Trachisan
 3. Kako se uzima lek Trachisan
 4. Moguća neželjena dejstva 
 5. Kako čuvati lek Trachisan
 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Trachisan i čemu je namenjen

Lek Trachisan sadrži aktivne supstance tirotricin, lidokain i hlorheksidin koje imaju antimikrobno i analgetsko dejstvo. Pripada grupi lekova za lečenje bolesti grla. Lek Trachisan se koristi za lokalnu terapiju zapaljenja u području usne duplje i ždrela sa simptomima kao što su bolno grlo, uključujući i probleme sa gutanjem, zatim zapaljenja sluznice usta i desni, periodontitis (zapaljenje desni sa progresivnim ogoljavanjem i rasklimavanjem zuba) i zapaljenja jezika. Lek Trachisan se koristi i za prevenciju lokalnih infekcija pre hirurških intervencija u području usne duplje i ždrela (vađenje zuba, hirurške intervencije na desnima, odstranjivanje krajnika).
Zapaljenja u području usne duplje i ždrela mogu biti izazvana od strane patogena ili drugih uzroka. Simptomi su crvenilo i osetljivost usne sluznice, praćeni osećajem pečenja u ustima, bolnim grlom i otežanim gutanjem.
Lek Trachisan se koristi kod odraslih i dece od 12 godina i starije. 

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Trachisan

Lek Trachisan ne smete uzimati:

 • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na neku od aktivnih supstanci leka Trachisan ili bilo koju od pomoćnih supstanci leka (navedene u odeljku 6);
 • u slučaju postojanja većih svežih rana u usnoj duplji i ždrelu; 
 • ukoliko imate oštećenja sluznice usne duplje (erozivne i deskvamacione promene);
 • ukoliko imate retko nasledno oboljenje intolerancija na fruktozu, jer ovaj lek sadrži sorbitol.

Lek Trachisan ne smeju da koriste deca mlađa od 12 godina.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Trachisan. Zbog utrnulosti u predelu usta i ždrela koje se javlja prilikom uzimanja lozenge i sat vremena nakon toga, može se desiti da hrana ili neki drugi sadržaj iz usta slučajno dospe u gornje disajne puteve u tom periodu. Stoga je potrebno izbegavati uzimanje hrane i pića neposredno nakon uzimanja lozengi.
Upozorenje za sportiste:lek Trachisan može dovesti do lažno pozitivnog doping testa.

Drugi lekovi i Trachisan

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.
Do sada nisu poznate interakcije leka Trachisan i drugih lekova.

Uzimanje leka Trachisan sa hranom i pićima i alkoholom

Nema podataka o uticaju određene hrane i pića na uzimanje leka Trachisan.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili  farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek. Nisu prijavljena neželjena dejstva usled primene leka Trachisan tokom trudnoće i dojenja. Zbog nedostatka podataka, lek se može uzimati tokom trudnoće i dojenja samo nakon konsultacije sa lekarom.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Trachisan nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanje mašinama. Lek Trachisan sadrži sorbitol. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. Lek je pogodan za primenu kod dijabetičara.

3. Kako se uzima lek Trachisan 

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Primena kod odraslih: rastopiti u ustima po jednu komprimovanu lozengu na svaka dva sata, najviše do 8 puta na dan. Primena kod dece uzrasta od 12 godina i starije: rastopiti u ustima po jednu komprimovanu lozengu na svaka dva sata, najviše do 6 puta na dan. Redovnom upotrebom leka, simptomi uglavnom nestaju nakon nekoliko dana.

Trajanje terapije

Kako bi se osigurao uspeh terapije, lek Trachisan treba uzimati još 2-3 dana nakon povlačenja simptoma. Međutim, ukoliko ne dođe do značajnog poboljšanja stanja nakon 7 dana, potrebno je konsultovati lekara. Lek Trachisan ne treba uzimati neprekidno duže od 7 dana, osim ukoliko nije tako propisano od strane lekara.

Ako ste uzeli više leka Trachisan nego što treba

Usled farmakoloških osobina ovog leka, ne očekuju se toksični efekti, čak i ako dođe do slučajnog unosa velikih količina leka Trachisan. U slučaju unosa velikih količina leka, terapija izbora je ispiranje želuca.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Trachisan

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu. Jednostavno, nastavite da uzimate lek Trachisan kao što Vam je to propisao lekar ili kako je navedeno u ovom uputstvu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Trachisan

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. Lek Trachisan se generalno dobro podnosi. Ipak, ovaj lek može izazvati poremećaje čula ukusa i utrnulost jezika u trajanju do jednog sata, nakon čega ovi simptomi potpuno nestaju. Kada se lek uzima u dužem periodu, retko se mogu javiti žuta ili braonkasta prebojenost zuba, plombi, proteza ili jezika, što se može ukloniti temeljnom oralnom higijenom. Ipak, ova prebojenost nestaje sama od sebe nakon prestanka uzimanja leka. U retkim slučajevima mogu se javiti reakcije preosetljivosti na neku od supstanci leka u vidu lokalne iritacije, otoka u ustima i ždrelu, reakcija na koži ili kratkog daha.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Trachisan

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece. Ne smete koristiti lek Trachisan posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon ,,Važi do:''. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage. Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine. 

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Trachisan

Aktivne supstance
Jedna lozenga sadrži:
Tirotricin 0,5 mg
Lidokain-hidrohlorid 1,0 mg
Hlorheksidin-diglukonat 1,0 mg

Pomoćne supstance: sorbitol, magnezijum-stearat, ulje pitome nane.
Jedna komprimovana lozenga sadrži 0,69 g sorbitola što iznosi 0,057 BU (hlebne jedinice).

Kako izgleda lek Trachisan i sadržaj pakovanja

Lek Trachisan su bele, okrugle, ravne lozenge sa zasečenim ivicama. Unutrašnje pakovanje je PVC/ Alu blister sa 10 lozengi. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 20 lozengi) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: SALVEO DOO BEOGRAD, Tošin bunar 272, Beograd
Proizvođač:ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, Herzbergstrasse 3, Niederdorfelden, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno 
Mart 2018.

Režim izdavanja leka: 
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
515-01-04762-16-001 od 16.03.2018.

Pitanja i odgovori

Koliko Trachisan lozengi smem da uzmem dnevno?

Odrasli: rastopiti u ustima po jednu komprimovanu lozengu na svaka dva sata, najviše do 8 puta na dan.

Primena kod dece uzrasta od 12 godina i starije: rastopiti u ustima po jednu komprimovanu lozengu na svaka dva sata, najviše do 6 puta na dan.

Redovnom upotrebom leka, simptomi uglavnom nestaju nakon nekoliko dana.

Koje su kontraindikacije za upotrebu Trachisan lozengi?

Lek Trachisan ne smete uzimati:

 • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na neku od aktivnih supstanci leka Trachisan ili bilo koju od pomoćnih supstanci leka;
 • u slučaju postojanja većih svežih rana u usnoj duplji i ždrelu;
 • ukoliko imate oštećenja sluznice usne duplje (erozivne i deskvamacione promene);
 • ukoliko imate retko nasledno oboljenje intolerancija na fruktozu, jer ovaj lek sadrži sorbitol.
 • Lek Trachisan ne smeju da koriste deca mlađa od 12 godina.

Da li osoba na terapiji antikoagulansima sme da koristi Trachisan?

Do sada nisu poznate interakcije leka Trachisan i drugih lekova.

expand_circle_right Pogledajte sva pitanja

Pitajte nas

Ukoliko imate pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na Vaš upit.

expand_circle_right Postavite pitanje

Uputstvo za upotrebu proizvoda

UPUTSTVO ZA LEK

Trachisan®, 0,5mg/1,0mg/1,0mg, komprimovana lozenga
tirotricin, lidokain, hlorheksidin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Trachisan i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Trachisan
 3. Kako se uzima lek Trachisan
 4. Moguća neželjena dejstva 
 5. Kako čuvati lek Trachisan
 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Trachisan i čemu je namenjen

Lek Trachisan sadrži aktivne supstance tirotricin, lidokain i hlorheksidin koje imaju antimikrobno i analgetsko dejstvo. Pripada grupi lekova za lečenje bolesti grla. Lek Trachisan se koristi za lokalnu terapiju zapaljenja u području usne duplje i ždrela sa simptomima kao što su bolno grlo, uključujući i probleme sa gutanjem, zatim zapaljenja sluznice usta i desni, periodontitis (zapaljenje desni sa progresivnim ogoljavanjem i rasklimavanjem zuba) i zapaljenja jezika. Lek Trachisan se koristi i za prevenciju lokalnih infekcija pre hirurških intervencija u području usne duplje i ždrela (vađenje zuba, hirurške intervencije na desnima, odstranjivanje krajnika).
Zapaljenja u području usne duplje i ždrela mogu biti izazvana od strane patogena ili drugih uzroka. Simptomi su crvenilo i osetljivost usne sluznice, praćeni osećajem pečenja u ustima, bolnim grlom i otežanim gutanjem.
Lek Trachisan se koristi kod odraslih i dece od 12 godina i starije. 

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Trachisan

Lek Trachisan ne smete uzimati:

 • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na neku od aktivnih supstanci leka Trachisan ili bilo koju od pomoćnih supstanci leka (navedene u odeljku 6);
 • u slučaju postojanja većih svežih rana u usnoj duplji i ždrelu; 
 • ukoliko imate oštećenja sluznice usne duplje (erozivne i deskvamacione promene);
 • ukoliko imate retko nasledno oboljenje intolerancija na fruktozu, jer ovaj lek sadrži sorbitol.

Lek Trachisan ne smeju da koriste deca mlađa od 12 godina.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Trachisan. Zbog utrnulosti u predelu usta i ždrela koje se javlja prilikom uzimanja lozenge i sat vremena nakon toga, može se desiti da hrana ili neki drugi sadržaj iz usta slučajno dospe u gornje disajne puteve u tom periodu. Stoga je potrebno izbegavati uzimanje hrane i pića neposredno nakon uzimanja lozengi.
Upozorenje za sportiste:lek Trachisan može dovesti do lažno pozitivnog doping testa.

Drugi lekovi i Trachisan

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.
Do sada nisu poznate interakcije leka Trachisan i drugih lekova.

Uzimanje leka Trachisan sa hranom i pićima i alkoholom

Nema podataka o uticaju određene hrane i pića na uzimanje leka Trachisan.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili  farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek. Nisu prijavljena neželjena dejstva usled primene leka Trachisan tokom trudnoće i dojenja. Zbog nedostatka podataka, lek se može uzimati tokom trudnoće i dojenja samo nakon konsultacije sa lekarom.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Trachisan nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanje mašinama. Lek Trachisan sadrži sorbitol. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. Lek je pogodan za primenu kod dijabetičara.

3. Kako se uzima lek Trachisan 

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Primena kod odraslih: rastopiti u ustima po jednu komprimovanu lozengu na svaka dva sata, najviše do 8 puta na dan. Primena kod dece uzrasta od 12 godina i starije: rastopiti u ustima po jednu komprimovanu lozengu na svaka dva sata, najviše do 6 puta na dan. Redovnom upotrebom leka, simptomi uglavnom nestaju nakon nekoliko dana.

Trajanje terapije

Kako bi se osigurao uspeh terapije, lek Trachisan treba uzimati još 2-3 dana nakon povlačenja simptoma. Međutim, ukoliko ne dođe do značajnog poboljšanja stanja nakon 7 dana, potrebno je konsultovati lekara. Lek Trachisan ne treba uzimati neprekidno duže od 7 dana, osim ukoliko nije tako propisano od strane lekara.

Ako ste uzeli više leka Trachisan nego što treba

Usled farmakoloških osobina ovog leka, ne očekuju se toksični efekti, čak i ako dođe do slučajnog unosa velikih količina leka Trachisan. U slučaju unosa velikih količina leka, terapija izbora je ispiranje želuca.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Trachisan

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu. Jednostavno, nastavite da uzimate lek Trachisan kao što Vam je to propisao lekar ili kako je navedeno u ovom uputstvu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Trachisan

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. Lek Trachisan se generalno dobro podnosi. Ipak, ovaj lek može izazvati poremećaje čula ukusa i utrnulost jezika u trajanju do jednog sata, nakon čega ovi simptomi potpuno nestaju. Kada se lek uzima u dužem periodu, retko se mogu javiti žuta ili braonkasta prebojenost zuba, plombi, proteza ili jezika, što se može ukloniti temeljnom oralnom higijenom. Ipak, ova prebojenost nestaje sama od sebe nakon prestanka uzimanja leka. U retkim slučajevima mogu se javiti reakcije preosetljivosti na neku od supstanci leka u vidu lokalne iritacije, otoka u ustima i ždrelu, reakcija na koži ili kratkog daha.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Trachisan

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece. Ne smete koristiti lek Trachisan posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon ,,Važi do:''. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage. Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine. 

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Trachisan

Aktivne supstance
Jedna lozenga sadrži:
Tirotricin 0,5 mg
Lidokain-hidrohlorid 1,0 mg
Hlorheksidin-diglukonat 1,0 mg

Pomoćne supstance: sorbitol, magnezijum-stearat, ulje pitome nane.
Jedna komprimovana lozenga sadrži 0,69 g sorbitola što iznosi 0,057 BU (hlebne jedinice).

Kako izgleda lek Trachisan i sadržaj pakovanja

Lek Trachisan su bele, okrugle, ravne lozenge sa zasečenim ivicama. Unutrašnje pakovanje je PVC/ Alu blister sa 10 lozengi. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 20 lozengi) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: SALVEO DOO BEOGRAD, Tošin bunar 272, Beograd
Proizvođač:ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, Herzbergstrasse 3, Niederdorfelden, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno 
Mart 2018.

Režim izdavanja leka: 
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
515-01-04762-16-001 od 16.03.2018.

Pre upotrebe detaljno pročitati upustvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Nastavite dalje Prikaži moju korpu