Biram Zdravlje logo

Trachisan®

Nisu prijavljena neželjena dejstva usled primene leka Trachisan tokom trudnoće i dojenja. Zbog nedostatka podataka, lek se može uzimati tokom trudnoće i dojenja samo nakon konsultacije sa lekarom.

Trachisan u svom sastavu ne sadrži penicilin, tako da ga mogu koristiti i osobe alergične na penicilin.

Lek Trachisan ne smete koristiti ukoliko ste alergični (preosetljivi) na neku od aktivnih supstanci leka Trachisan ili bilo koju od pomoćnih supstanci leka.

Kako je prodaja lekova putem interneta zabranjena, kupovina i izdavanje leka vrši se u odabranoj apoteci, uz prisustvo farmaceuta.

Za kupovinu leka Trachisan nije potreban recept.

Lek je pogodan za primenu kod dijabetičara. Trachisan sadrži sorbitol. Jedna komprimovana lozenga sadrži 0,69 g sorbitola što iznosi 0,057 BU (hlebne jedinice). U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Do sada nisu poznate interakcije leka Trachisan i drugih lekova.

Lek Trachisan ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na neku od aktivnih supstanci leka Trachisan ili bilo koju od pomoćnih supstanci leka;
  • u slučaju postojanja većih svežih rana u usnoj duplji i ždrelu;
  • ukoliko imate oštećenja sluznice usne duplje (erozivne i deskvamacione promene);
  • ukoliko imate retko nasledno oboljenje intolerancija na fruktozu, jer ovaj lek sadrži sorbitol.
  • Lek Trachisan ne smeju da koriste deca mlađa od 12 godina.

Odrasli: rastopiti u ustima po jednu komprimovanu lozengu na svaka dva sata, najviše do 8 puta na dan.

Primena kod dece uzrasta od 12 godina i starije: rastopiti u ustima po jednu komprimovanu lozengu na svaka dva sata, najviše do 6 puta na dan.

Redovnom upotrebom leka, simptomi uglavnom nestaju nakon nekoliko dana.