Biram Zdravlje logo
hepa merz

Jetra je najveća „laboratorija“ u našem organizmu i zdravlje jetre je od vitalnog značaja za zdravlje čitavog tela. Hepatična encefalopatija predstavlja spektar neuropsihijatrijskih poremećaja, koji nastaju kao posledica oboljenja jetre i reverzibilnog je karaktera.