Biram Zdravlje logo

Pravilnik isla® DARIVANJA

shadow illustration

Darivanje traje od 21.10-30.10.2022.

Organizator aktivacije je Salveo d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Tošin bunar 272, (dalje: Organizator ili Salveo d.o.o.) 

Učešće je besplatno i dobrovoljno. 

Aktivacija se realizuje na Instagram stranici Biram Zdravlje (dalje BZ društvene mreže) za  tržište Srbije, a pravila aktivacije su objavljena na blogu biramzdravlje.rs websajta. 

Učestvujući u aktivaciji, smatra se da je svaki učesnik pročitao pravila, da ih je razumeo u celosti i da je saglasan sa istim. 

 

PRAVILA AKTIVACIJE 

Na BZ Instagram stranici organizuje se aktivacija „Poklanjamo 20 ultrazvučnih pregleda dojki u klinici Ars medica” u okviru koje se pozivaju  učesnici da u komentaru označe profil ženske osobe koja im je važna. 

Uslov je da u komentaru napišu da žele pregled i ukoliko žele da označe profil osobe koja im je važna. 

U konkursu učestvuju samo komentari koji su na gorenaveden način postavljeni, u  navedenom roku na naznačen post. Svi komentari koji su postavljeni u drugom periodu ne mogu da učestvuju u konkursu. 

Svaki učesnik može da osvoji samo jedan poklon. 

U okviru isla® darivanja Organizator će podeliti 20X besplatnih ultrazvučnih pregleda dojki u klinici Ars medica. Organizator darivanja kao ni proizvođač nisu odgovorni za bilo kakva posledice nakon dodele poklona.  

Poklone će dobiti 20 profila po slučajnom odabiru random aplikacije kojom upravlja Biram Zdravlje.

Na konkursu mogu da učestvuju svi državljani Republike Srbije sa adresom prebivališta u Srbiji, koji su: 

  • su saglasni sa pravilima ovog konkursa 
  • žele da postave svoje komentare na BZ Instagram profilu prema navedenim pravilima 
  • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime i prezime, kontakt telefon i adresu) 
  • ukoliko je učesnik osvojio nagradu, u svrhu kontaktiranja i identifikacije dobitnika poklona i dostave poklona 

Svi koji ispunjavanju navedene uslove imaju pravo učešća, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji i realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici). 

 

FOND POKLONA:

Ukupan fond poklona: 20 (dvadeset) 

Imena dobitnika će biti objavljena na BZ društvenim mrežama u komentarima na post u roku od 48h posle isteka roka za učešće na konkursu. 

 

PREUZIMANJE POKLONA 

Podaci ostavljeni u inbox na BZ Instagram profilu od strane dobitnika poklona, neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za potrebe kontaktiranja i identifikacije dobitnika poklona i preuzimanja poklona. 

Dobitnici poklona iz ovog konkursa moraju da se jave putem poruke u inbox, odnosno da ostave napred navedene podatke, u periodu od 48h časova od proglašenja kako bi podaci mogli biti dostavljeni klinici Ars medica. Nepredviđena kašnjenja pri zakazivanju pregleda, prouzrokovana višom silom ili radom klinike nisu odgovornost Organizatora, ali Organizator će se svakako pobrinuti bude sve po dogovoru. 

Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu i/ili posledice uzrokovane dostavom ili korišćenjem poklona. 

 

OPŠTE ODREDBE 

Salveo d.o.o. obaveštava sve učesnike u darivanju, da isto ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je 

učestvovanje u darivanju uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe koja na darivanju učestvuje. 

Kompanija Instagram ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega. 

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu. 

Učestvovanjem u ovoj aktivaciji smatra se da je svaki učesnik/ca pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo/la u celosti i dao/la saglasnost za sledeće: 

Saglasan/a sam da su materijali nastali tokom realizacije ovog darivanja (komentari) moje autorsko delo i da mogu da se koriste na internet stranici koju je postavio Organizator, kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, i sl.), a sve u vezi sa ovim konkursom i dok traje promocija ovog darivanja. 

Obavešten/a sam da se moji lični podaci, kao što su ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa, prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika i uručenja poklona. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade. Pristajem da budem kontaktiran/a od strane Salveo d.o.o. u vezi sa ovom konkursom. 

Potvrđujem da sam upoznat/a sa pravom Organizatra da pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve komentare, tekstove, zapise, fotografije, videa i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.). 

Na ovaj način, a budući da dobrovoljno dajem sve podatke i odobravam postavljanje svih materijala na BZ društvenim mrežama, potvrđujem da Salveo d.o.o. ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Salveo d.o.o. nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem. 

U slučaju spora isti će se rešavati pred Privrednim sudom u Beogradu, a primenjivaće se pravo Republike Srbije. 

 

 

U Beogradu, dana 21.10. 2022. godine.