Biram Zdravlje logo

PRAVILA SoreFix Rescue DARIVANJA

shadow illustration

 

Organizator aktivacije je Salveo d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Bulevar Milutina Milankovića 3v, (dalje: Organizator ili Salveo d.o.o.) 

Učešće je besplatno i dobrovoljno. 

Aktivacija se realizuje na Instagram stranici Biram Zdravlje (dalje BZ društvene mreže) za tržište Srbije, a pravila aktivacije su objavljena na blogu biramzdravlje.rs websajta. 

Učestvujući u aktivaciji, smatra se da je svaki učesnik pročitao pravila, da ih je razumeo u celosti i da je saglasan sa istim. 

 

PRAVILA AKTIVACIJE 

Na BZ Instagram stranici organizuje se aktivacija „Fixiraj poljubac, zaboravi herpes“ u okviru koje se pozivaju učesnici da naprave kreativnu fotografiju. 

Uslov za učestvovanje u aktivaciji jeste da naprave kreativnu fotografiju/video tako što poljube koga žele i iskoriste SoreFix rescue filter, podele fotografiju/video na svom Instagram story i obavezno označe Instagram profil @biramzdravlje.rs. Profil mora biti otključan. 

U aktivaciji učestvuju samo fotografije/videa koji su na gore naveden način postavljene u navedenom roku na naznačen post. Sve fotografije koji su postavljene u drugom periodu ne mogu da učestvuju u konkursu. 

Svaki učesnik može da osvoji samo jedan poklon. 

U okviru SoreFix rescue darivanja Organizator će podeliti 15 paketa koji uključuju: SoreFix rescue, tetesept Hello beauty krem gel za tuširanje sa narom i magnolijom 200 ml i karmin za usne.  Organizator darivanja kao ni proizvođač nisu odgovorni za bilo kakva posledice nakon dodele poklona. 

Poklone će dobiti 15 profila  koji po odluci žirija budu najkreativniji. Biram Zdravlje žiri čine: marketing menadžer, digital marketing wizard, brend menadžer. 

Na konkursu mogu da učestvuju svi državljani Republike Srbije sa adresom prebivališta u Srbiji, koji su: 

● su saglasni sa pravilima ovog konkursa, žele da postave fotografije na svom Instagram profilu prema navedenim pravilima 

● pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime i prezime, kontakt telefon i adresu) ukoliko su darovani, u svrhu kontaktiranja i identifikacije onoga ko se daruje i radi dostave paketića 

Svi koji ispunjavanju navedene uslove imaju pravo učešća, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji i realizaciji ovog darivanja, kao i članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici). 

 

FOND POKLONA: 

Broj dobitnika: 15 (petnaest) 

Ukupan fond poklona: 15 (petnaest) 

Imena dobitnika će biti objavljena na BZ društvenim mrežama u roku od 48h posle isteka roka za učešće na konkursu. 

 

PREUZIMANJE POKLONA 

Podaci ostavljeni u inbox na BZ Instagram profilu od strane dobitnika poklona, neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za potrebe kontaktiranja i identifikacije dobitnika poklona i preuzimanja poklona. 

Dobitnici poklona iz ovog konkursa moraju da se jave putem poruke u inbox, odnosno da ostave napred navedene podatke, u periodu od 48h časova od proglašenja dobitnika kako bi poklon mogao da im bude poslat poštom i uručen u roku od 7 radnih dana od tog trenutka. Nepredviđena kašnjenja pri dostavi pošiljke, prouzrokovana višom silom ili radom kurirske službe/pošte nisu odgovornost Organizatora, ali Organizator će se svakako pobrinuti da poklon paketi stignu u što kraćem roku. 

Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu i/ili posledice uzrokovane dostavom ili korišćenjem poklona. 

 

OPŠTE ODREDBE 

Salveo d.o.o. obaveštava sve učesnike u darivanju, da isto ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je 

učestvovanje u darivanju uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činom od strane osobe koja na darivanju učestvuje. 

Kompanija Instagram ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega. 

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu. 

Učestvovanjem u ovoj aktivaciji smatra se da je svaki učesnik/ca pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo/la u celosti i dao/la saglasnost za sledeće: 

Saglasan/a sam da su materijali nastali tokom realizacije ovog darivanja (fotografije) moje autorsko delo i da mogu da se koriste na internet stranici koju je postavio Organizator, kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, i sl.), a sve u vezi sa ovim konkursom i dok traje promocija ovog darivanja. 

Obavešten/a sam da se moji lični podaci, kao što su ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa, prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika i uručenja poklona. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade. Pristajem da budem kontaktiran/a od strane Salveo d.o.o. u vezi sa ovom konkursom. 

Potvrđujem da sam upoznat/a sa pravom Organizatra da pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve komentare, tekstove, zapise, fotografije, videa i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.). 

Na ovaj način, a budući da dobrovoljno dajem sve podatke i odobravam postavljanje svih materijala na BZ društvenim mrežama, potvrđujem da Salveo d.o.o. ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Salveo d.o.o. nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem. 

U slučaju spora isti će se rešavati pred Privrednim sudom u Beogradu, a primenjivaće se pravo 

Republike Srbije. 

U Beogradu, dana 20.2.2023.